Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BCG - Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HOSE)

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.20 0.05 0.41% 12.15 13.00 11.30 12.15-12.30 50,440 6.16 100 Mua Bán


Thị giá vốn 3,615.08 Số cổ phiếu đang lưu hành 297,537,174.00
Giá mở cửa 12.30 SLCP giao dịch tự do 148,768,587
Dao động giá 52 tuần 5.65-16.20 Room còn lại NĐTNN 63,430,030
KLGD trung bình (10 ngày) 926,800 P/E cơ bản 5.40
% Biến động giá 5 phiên 1.67 P/E pha loãng 5.40
% biến động giá 1 tháng -3.94 P/B 0.52
% biến động giá 3 tháng -0.81 EPS cơ bản (12 tháng) 2.25
% biến động giá 6 tháng -7.22 EPS pha loãng (12 tháng) 2.25
% biến động giá từ đầu năm -31.84 Giá trị sổ sách 23.48
% biến động giá 1 năm 105.73 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.58
% biến động giá kể từ khi niêm yết -31.84 ROE (trailing 4 quý) % 11.17
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/07/2021 12.20 0.05 0.41% 50,440 0 50,440 0.00 0 0 12.30 12.30 12.15
26/07/2021 12.15 0.05 0.41% 1,004,100 12,052,000,000 704,100 8.42 300,000 3,630,000,000 11.70 12.15 11.70
23/07/2021 12.20 0.20 1.67% 1,823,700 22,397,745,000 1,823,700 22.40 0 0 12.35 12.50 12.05
22/07/2021 12.00 0.75 6.67% 2,474,700 29,262,350,000 2,279,700 27.06 195,000 2,203,500,000 11.20 12.00 11.15
21/07/2021 11.25 -0.10 -0.88% 524,800 5,990,995,000 524,800 5.99 0 0 11.50 11.70 11.25
20/07/2021 11.35 0.30 2.71% 730,300 8,108,490,000 730,300 8.11 0 0 11.00 11.35 10.95
19/07/2021 11.05 -0.75 -6.36% 868,600 9,744,560,000 868,600 9.74 0 0 11.10 11.50 11.05
16/07/2021 11.80 0.05 0.43% 484,100 5,750,385,000 484,100 5.75 0 0 11.80 12.00 11.80
15/07/2021 11.75 0.10 0.86% 578,900 6,803,240,000 578,900 6.80 0 0 11.60 11.95 11.60
14/07/2021 11.65 0.35 3.10% 801,400 9,126,755,000 801,400 9.13 0 0 12.00 12.00 11.15

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
9,817,104.17 13,146,230.74 16,230,279.16 24,055,065.92 29,221,497.49
Vốn chủ sở hữu
1,665,184.27 1,838,840.76 2,268,475.21 2,985,200.06 4,777,427.97
Doanh thu thuần
384,950.73 521,975.80 781,696.41 213,624.59 633,857.12
Lợi nhuận gộp
76,104.33 71,729.84 224,133.74 118,559.88 203,470.42
LN từ hoạt động SXKD
12,922.35 37,583.70 100,534.12 230,276.39 193,979.45
Lợi nhuận sau thuế
8,337.61 18,760.18 76,195.37 176,617.05 162,717.00
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,293.31 15,785.14 32,540.78 165,258.04 117,965.26
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
15.97 16.70 20.21 25.79 28.72
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.03 0.59 0.45 1.54 2.25
ROA (trailing 4 quý) %
1.50 0.75 0.45 1.37 1.60
ROE (trailing 4 quý) %
7.06 4.10 2.82 9.32 11.17

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tên giao dịch
Tên viết tắt Bamboo Capital
Trụ sở chính 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền,, Thành phố Thủ đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự
Website www.bamboocap.com.vn
Vốn điều lệ 2,075,371,740,000


 • Ngày 07/11/2011: Tiền thân là Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre được thành lập;
 • Ngày 05/02/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Bamboo Capital với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng;
 • Ngày 13/03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 407 tỷ đồng;
 • Ngày 27/04/2015: Trở thành công ty đại chúng theo công văn số 2038/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
 • Ngày 08/07/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 16/07/2015: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 26/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 1.080.057.600.000 đồng;
 • Ngày 03/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1.360.057.600.000 đồng;
 • Ngày 05/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2.034.681.400.000 đồng;
 • Ngày 19/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2.075.371.740.000 đồng;

 • Sản xuất - Thương mại;
 • Xây dựng;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Năng lượng tái tạo;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ