Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BCM - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
62.10 -0.20 -0.32% 62.30 66.60 58.00 60.50-64.00 16,140 10.14 100 Mua Bán


Thị giá vốn 78,453.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,035,000,000.00
Giá mở cửa 62.30 SLCP giao dịch tự do 25,324,856
Dao động giá 52 tuần 38.80-86.00 Room còn lại NĐTNN 479,382,500
KLGD trung bình (10 ngày) 142,560 P/E cơ bản 63.23
% Biến động giá 5 phiên 0.16 P/E pha loãng 63.23
% biến động giá 1 tháng -15.51 P/B 4.48
% biến động giá 3 tháng -16.19 EPS cơ bản (12 tháng) 1.20
% biến động giá 6 tháng -4.46 EPS pha loãng (12 tháng) 1.20
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 16.94
% biến động giá 1 năm 13.74 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.06
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 7.39
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 62.10 -0.20 -0.32% 16,140 0 16,140 0.00 0 0 62.30 64.00 60.50
24/06/2022 62.30 -1.00 -1.58% 3,690 0 3,690 0.00 0 0 64.50 64.50 62.20
23/06/2022 63.30 1.30 2.10% 11,410 0 11,410 0.00 0 0 61.90 64.50 60.30
22/06/2022 62.00 -1.60 -2.52% 14,260 0 14,260 0.00 0 0 63.60 65.00 61.80
21/06/2022 63.60 -1.50 -2.30% 14,650 0 14,650 0.00 0 0 66.50 66.50 63.00
20/06/2022 65.10 -2.60 -3.84% 12,360 0 12,360 0.00 0 0 67.90 68.40 65.10
17/06/2022 67.70 -1.30 -1.88% 11,690 0 11,690 0.00 0 0 67.30 69.40 67.00
16/06/2022 69.00 1.90 2.83% 13,890 0 13,890 0.00 0 0 68.70 69.00 67.50
15/06/2022 67.10 -0.90 -1.32% 21,880 0 21,880 0.00 0 0 68.00 69.00 65.40
14/06/2022 68.00 0 0 22,590 0 22,590 0.00 0 0 67.50 70.10 66.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
46,365,172.36 48,464,424.55 48,253,317.68 48,565,008.48 49,503,912.83
Vốn chủ sở hữu
17,032,817.30 16,516,782.39 16,309,700.93 16,767,698.02 17,530,052.48
Doanh thu thuần
1,398,926.16 1,692,960.04 761,226.09 3,111,459.85 1,433,348.85
Lợi nhuận gộp
579,956.06 748,376.32 417,932.11 1,479,436.89 820,636.64
LN từ hoạt động SXKD
509,075.31 674,600.27 146,450.79 742,823.69 472,358.60
Lợi nhuận sau thuế
467,901.65 519,688.30 50,339.47 331,469.54 391,040.73
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
456,598.57 482,881.39 48,575.80 284,690.79 424,575.31
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
41.36 47.29 48.34 46.08 49.53
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.03 2.22 1.70 1.36 1.20
ROA (trailing 4 quý) %
4.53 4.85 3.68 2.88 2.55
ROE (trailing 4 quý) %
12.80 13.82 10.58 8.18 7.39

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Tên giao dịch
Tên viết tắt Becamex IDC
Trụ sở chính Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại +84 (274) 382265
Fax +84 (274) 382271
Số lượng nhân sự 2398
Website www.becamex.com.vn
Vốn điều lệ 10,350,000,000,000


 • Năm 1976: Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Bến Cát (Becamex) được thành lập;
 • Năm 1992: Sáp nhập với các công ty cấp Tỉnh lấy tên chính thức là công ty Thương mại - XNK Tỉnh Sông Bé (Becamex);
 • Năm 1999: Đổi tên thành Công ty Thương Mại - Đầu Tư và Phát Triển (tên giao dịch là BECAMEX Corp.);
 • Ngày 28/04/2006: Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC Corp.) được thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) theo Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương;
 • Ngày 19/01/2010: Chuyển thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con;
 • Ngày 21/02/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP với vốn điều lệ 10.125.811.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sô 3700145020 cấp thay đổi lần thứ 5 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương;
 • Tháng 7/2019: Tăng vốn điều lệ lên 10.350.000 đồng;
 • Ngày 31/07/2020: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 31/08/2020: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp và đô thị;
 • Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông;
 • Phát triển đô thị và dịch vụ;
 • Phát triển nhà ở xã hội;
 • Đầu tư phát triển giáo dục - y tế;
 • Phát triển thành phố thông minh (Smart city);
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ