Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
24.20 -0.30 -1.22% 24.50 26.20 22.80 24.00-24.70 17,240 4.20 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,543.54 Số cổ phiếu đang lưu hành 57,167,993.00
Giá mở cửa 24.00 SLCP giao dịch tự do 20,008,797
Dao động giá 52 tuần 23.55-47.80 Room còn lại NĐTNN 25,777,590
KLGD trung bình (10 ngày) 251,650 P/E cơ bản 6.70
% Biến động giá 5 phiên 0.83 P/E pha loãng 6.70
% biến động giá 1 tháng 4.54 P/B 1.12
% biến động giá 3 tháng -9.02 EPS cơ bản (12 tháng) 4.03
% biến động giá 6 tháng -21.68 EPS pha loãng (12 tháng) 4.03
% biến động giá từ đầu năm -5.84 Giá trị sổ sách 24.18
% biến động giá 1 năm -32.21 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.41
% biến động giá kể từ khi niêm yết -5.84 ROE (trailing 4 quý) % 17.72
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 24.20 -0.30 -1.22% 17,240 0 17,240 0.00 0 0 24.00 24.70 24.00
17/08/2022 24.50 0 0 31,110 0 31,110 0.00 0 0 24.50 24.80 24.50
16/08/2022 24.50 0.25 1.03% 24,060 0 24,060 0.00 0 0 24.20 24.80 24.15
15/08/2022 24.25 0.25 1.04% 23,190 0 23,190 0.00 0 0 24.45 24.45 24.00
12/08/2022 24.00 -0.10 -0.41% 18,510 0 18,510 0.00 0 0 23.85 24.20 23.70
11/08/2022 24.00 -0.60 -2.44% 28,250 0 28,250 0.00 0 0 24.80 24.90 24.00
10/08/2022 24.60 -0.25 -1.01% 20,890 0 20,890 0.00 0 0 24.85 24.85 24.35
09/08/2022 24.85 0.10 0.40% 27,170 0 27,170 0.00 0 0 25.10 25.25 24.75
08/08/2022 24.75 0.65 2.70% 46,240 0 46,240 0.00 0 0 24.35 24.95 24.00
05/08/2022 24.10 0.20 0.84% 14,990 0 14,990 0.00 0 0 23.90 24.20 23.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
3,092,921.14 3,074,048.74 3,583,509.43 3,857,401.97 3,960,281.34
Vốn chủ sở hữu
1,250,262.71 1,214,312.29 1,243,733.53 1,361,929.90 1,382,159.62
Doanh thu thuần
1,766,747.69 2,313,797.14 1,791,371.48 1,836,225.57 2,593,970.49
Lợi nhuận gộp
222,915.04 258,502.77 174,989.74 241,890.70 312,371.61
LN từ hoạt động SXKD
83,495.30 100,346.21 44,258.66 140,734.33 107,218.63
Lợi nhuận sau thuế
68,222.83 80,724.62 34,988.09 112,780.09 86,307.53
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
55,667.89 57,141.33 25,881.02 81,014.44 66,443.35
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
13.83 12.89 11.40 11.69 11.57
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.19 3.26 3.14 3.84 4.03
ROA (trailing 4 quý) %
5.69 5.96 5.60 6.35 6.37
ROE (trailing 4 quý) %
15.16 15.33 14.58 17.09 17.72

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón Bình Điền
Trụ sở chính C12/21 Quốc Lộ 1A, xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 7560110
Fax +84 (28) 7560799
Số lượng nhân sự 1234
Website https://binhdien.com/
Vốn điều lệ 571,679,930,000


 • Năm 1973: Công ty Phân bón Thành Tài (Thataco) được thành lập;
 • Năm 1976: Được chuyển cho Nhà nước và đổi tên thành Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam;
 • Năm 2003: Chuyển thành Công ty Phân bón Bình Điền, trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam);
 • Năm 2011: Được cổ phần hóa  và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ 397 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 476,4 tỷ đồng;
 • Ngày 27/08/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 07/10/2015: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 571.679.930.000 đồng;

 


 • Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón;
 • Mua bán, sản xuất, gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ