Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BTP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
15.50 -1.00 -6.06% 16.50 17.65 15.35 15.50-16.20 2,190 0.35 90 Mua Bán


Thị giá vốn 937.53 Số cổ phiếu đang lưu hành 60,485,600.00
Giá mở cửa 16.15 SLCP giao dịch tự do 12,097,120
Dao động giá 52 tuần 13.80-17.15 Room còn lại NĐTNN 23,780,324
KLGD trung bình (10 ngày) 67,030 P/E cơ bản 11.58
% Biến động giá 5 phiên 3.33 P/E pha loãng 11.58
% biến động giá 1 tháng 4.03 P/B 0.77
% biến động giá 3 tháng 10.71 EPS cơ bản (12 tháng) 1.34
% biến động giá 6 tháng 11.91 EPS pha loãng (12 tháng) 1.34
% biến động giá từ đầu năm 40.91 Giá trị sổ sách 20.22
% biến động giá 1 năm 1.31 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.10
% biến động giá kể từ khi niêm yết -6.63 ROE (trailing 4 quý) % 6.61
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
07/05/2021 15.50 -1.00 -6.06% 21,900 347,245,000 21,900 0.35 0 0 16.15 16.20 15.50
06/05/2021 16.50 -0.65 -3.79% 39,000 652,365,000 39,000 0.65 0 0 17.15 17.35 16.40
05/05/2021 17.15 1.10 6.85% 179,900 3,015,875,000 179,900 3.02 0 0 16.40 17.15 16.20
04/05/2021 16.05 1.05 7.00% 248,800 3,882,165,000 248,800 3.88 0 0 15.00 16.05 15.00
29/04/2021 15.00 0 0 17,300 260,415,000 17,300 0.26 0 0 15.00 15.15 15.00
28/04/2021 15.00 -0.05 -0.33% 2,500 37,235,000 2,500 0.04 0 0 15.05 15.00 14.80
27/04/2021 15.05 0.15 1.01% 10,400 155,615,000 10,400 0.16 0 0 14.90 15.05 14.80
26/04/2021 14.90 -0.10 -0.67% 3,100 46,325,000 3,100 0.05 0 0 15.00 15.15 14.90
23/04/2021 15.00 0 0 3,700 55,370,000 3,700 0.06 0 0 15.00 15.00 14.85
22/04/2021 15.00 0.05 0.33% 143,700 2,154,570,000 143,700 2.15 0 0 14.95 15.20 14.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020
Tổng tài sản
1,997,509.18 1,870,340.30 1,709,292.09 1,759,633.59 1,701,834.60
Vốn chủ sở hữu
1,250,623.66 1,251,624.54 1,202,779.75 1,213,398.93 1,231,143.00
Doanh thu thuần
931,032.79 415,806.22 75,730.52 109,784.85 146,217.24
Lợi nhuận gộp
166,877.43 29,020.51 28,668.56 23,461.02 19,524.07
LN từ hoạt động SXKD
170,003.74 35,354.77 38,608.97 10,598.71 20,782.83
Lợi nhuận sau thuế
150,100.42 28,295.19 32,211.10 10,619.18 17,744.06
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
150,100.42 28,295.19 32,211.10 10,619.18 17,744.06
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.38 11.84 13.76 16.19 12.48
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.02 3.87 3.56 3.66 1.34
ROA (trailing 4 quý) %
9.39 12.31 11.80 12.06 4.37
ROE (trailing 4 quý) %
15.76 19.94 17.94 17.99 6.61

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Tên giao dịch Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
Tên viết tắt Nhiệt điện Bà Rịa
Trụ sở chính Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại +84 (254) 2212811
Fax +84 (254) 3825985
Số lượng nhân sự 279
Website www.btp.com.vn
Vốn điều lệ 604,856,000,000


 • 1992: Nhà máy Điện Bà Rịa (nay là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) được thành lập, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 2 thuộc Bộ Năng Lượng.
 • 1995: Nhà máy chuyển thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc.
 • 2005: Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa chuyển thành Công ty Nhiệt điện Bà Rịa, hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
 • 2005: Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa chính thức chuyển sang hạch toán độc lập.
 • 2006: Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
 • 2009: Công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
 • 2012: Bộ Công Thương quyết định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3.

 


 • Sản xuất kinh doanh điện năng;
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các công trình điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;
 • Mua bán vật tư thiết bị.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ