Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Ngành: Bảo hiểm

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
55.10 0.30 0.55% 54.80 58.60 51.00 54.50-55.40 88,120 48.38 55 Mua Bán


Thị giá vốn 37,190.37 Số cổ phiếu đang lưu hành 742,322,764.00
Giá mở cửa 55.20 SLCP giao dịch tự do 74,232,276
Dao động giá 52 tuần 47.90-66.80 Room còn lại NĐTNN 167,159,702
KLGD trung bình (10 ngày) 1,328,740 P/E cơ bản 19.74
% Biến động giá 5 phiên 7.83 P/E pha loãng 19.74
% biến động giá 1 tháng 2.80 P/B 1.65
% biến động giá 3 tháng -5.65 EPS cơ bản (12 tháng) 2.54
% biến động giá 6 tháng -1.78 EPS pha loãng (12 tháng) 2.54
% biến động giá từ đầu năm 3.96 Giá trị sổ sách 30.35
% biến động giá 1 năm -5.49 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.79
% biến động giá kể từ khi niêm yết 19.26 ROE (trailing 4 quý) % 8.52
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 55.10 0.30 0.55% 88,120 0 88,120 0.00 0 0 55.20 55.40 54.50
24/06/2022 54.80 2.10 3.98% 231,980 0 231,980 0.00 0 0 52.90 55.50 52.70
23/06/2022 52.70 1.60 3.13% 102,970 0 102,970 0.00 0 0 51.00 52.90 51.00
22/06/2022 51.10 -0.40 -0.78% 84,520 0 84,520 0.00 0 0 52.00 52.50 50.80
21/06/2022 51.50 1.10 2.18% 128,240 0 128,240 0.00 0 0 50.70 52.20 50.40
20/06/2022 50.40 -1.10 -2.14% 105,570 0 105,570 0.00 0 0 51.20 52.40 50.30
17/06/2022 51.50 -0.90 -1.72% 123,110 0 123,110 0.00 0 0 51.50 52.40 50.70
16/06/2022 52.40 1.00 1.95% 226,290 0 226,290 0.00 0 0 52.00 53.50 51.90
15/06/2022 51.40 0 0 112,630 0 112,630 0.00 0 0 50.60 51.80 49.50
14/06/2022 51.40 1.30 2.59% 125,310 0 125,310 0.00 0 0 50.00 51.40 49.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
95,996,992.33 89,309,839.81 99,001,946.26 99,487,771.72 109,934,445.84
Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ
110,052,135.90 114,680,980.47 119,393,968.52 125,259,541.39 130,530,411.02
Vốn chủ sở hữu
21,267,188.66 21,735,089.10 22,156,290.76 22,012,591.89 22,527,184.45
Tổng doanh thu phí bảo hiểm
9,357,092.80 9,869,628.78 9,278,877.70 10,998,665.50 10,270,565.22
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (TNGL)
-2,588,729.23 -3,038,844.44 -2,478,260.32 -3,378,370.22 -3,165,009.16
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính
1,925,788.82 2,098,666.31 1,847,204.10 1,979,883.84 2,026,907.66
Lợi nhuận sau thuế
498,879.46 464,457.21 473,465.52 551,928.62 500,557.42
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
469,132.41 440,413.28 448,045.97 524,538.86 470,686.66
EPS
2.55 2.46 2.41 2.56 2.54
ROA
1.31 1.24 1.18 1.20 1.13
ROE
9.08 8.63 8.33 8.85 8.52

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch BaoViet Holdings
Tên viết tắt Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính Số 72, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Việt Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 6366
Website https://www.baoviet.com.vn/
Vốn điều lệ 7,423,227,640,000


 • Ngày 17/12/1964: Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu đồng Quyết định số 179/CP của Chính phủ.
 • 1989: Chính phủ quyết định chuyển Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
 • 2007: Thực hiện thành công việc chuyển đổi từ mô hình hoạt động của Tổng Công ty 100% vốn Nhà nước sang mô hình công ty cổ phần đa sở hữu và thành lập Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 2008: Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt và đồng thời công bố thành lập các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.
 • Ngày 25/06/2009: Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ  Chí Minh (HOSE);
 • 2011: Tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng;
 • 2012: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản nhận chuyển nhượng 18% cổ phần của Bảo Việt từ HSBC Insurance, giá trị chuyển nhượng 340 triệu USD (7.100 tỷ đồng).
 • Ngày 26/06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 7.008.864.340.000 đồng;
 • Ngày 09/01/2020: Tăng vốn điều lệ lên 7.423.227.640.000 đồng;

 • Bảo hiểm nhân thọ;
 • Bảo hiểm phi nhân thọ;
 • Tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ;
 • Tư vấn đầu tư, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán;
 • Ngân hàng;
 • Kinh doanh bất động sản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 100%
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 52%
Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc 60%
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt 100%
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) 51%
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 55%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 59.92%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ