Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.00 1.00 5.56% 18.00 19.25 16.75 18.95-19.25 900 0.17 100 Mua Bán


Thị giá vốn 315.74 Số cổ phiếu đang lưu hành 17,541,105.00
Giá mở cửa 18.95 SLCP giao dịch tự do 7,016,442
Dao động giá 52 tuần 12.90-20.35 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 9,950 P/E cơ bản 9.26
% Biến động giá 5 phiên -4.52 P/E pha loãng 9.26
% biến động giá 1 tháng 12.43 P/B 1.18
% biến động giá 3 tháng 16.21 EPS cơ bản (12 tháng) 1.94
% biến động giá 6 tháng 21.79 EPS pha loãng (12 tháng) 1.94
% biến động giá từ đầu năm 88.12 Giá trị sổ sách 15.19
% biến động giá 1 năm 39.19 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.22
% biến động giá kể từ khi niêm yết -47.22 ROE (trailing 4 quý) % 12.63
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/07/2021 19.00 1.00 5.56% 900 0 900 0.00 0 0 18.95 19.25 18.95
26/07/2021 18.00 -1.05 -5.51% 3,600 65,465,000 3,600 0.07 0 0 19.05 18.40 17.85
23/07/2021 19.90 0 0 17,900 356,955,000 17,900 0.36 0 0 19.90 20.50 19.90
22/07/2021 19.90 1.30 6.99% 35,400 702,340,000 35,400 0.70 0 0 18.60 19.90 18.90
21/07/2021 18.60 1.20 6.90% 23,900 439,910,000 23,900 0.44 0 0 17.40 18.60 17.60
20/07/2021 17.40 0.40 2.35% 5,200 90,515,000 5,200 0.09 0 0 17.00 17.50 16.55
19/07/2021 17.00 -0.30 -1.73% 2,400 40,175,000 2,400 0.04 0 0 17.30 17.00 16.50
16/07/2021 17.30 0.70 4.22% 500 8,420,000 500 0.01 0 0 16.60 17.30 16.70
15/07/2021 16.60 0 0 0 19,920,000 0 0.02 0 0 16.60 16.60 16.60
14/07/2021 16.60 -0.40 -2.35% 1,500 25,035,000 1,500 0.03 0 0 17.00 17.70 16.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
Tổng tài sản
676,685.42 683,349.93 692,860.27 676,121.21 681,234.22
Vốn chủ sở hữu
260,653.74 269,100.40 275,405.64 256,604.45 266,496.43
Doanh thu thuần
61,231.00 71,055.45 72,165.24 80,371.46 90,136.03
Lợi nhuận gộp
9,047.75 11,108.42 11,393.05 12,506.30 12,987.48
LN từ hoạt động SXKD
8,711.01 10,604.48 8,054.98 11,368.16 12,266.83
Lợi nhuận sau thuế
6,932.08 8,446.66 6,305.24 9,077.07 9,891.98
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
6,932.08 8,446.66 6,305.24 9,077.07 9,891.98
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.24 13.42 14.43 15.47 15.30
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.84 1.82 1.74 1.77 1.94
ROA (trailing 4 quý) %
4.63 4.60 4.36 4.51 4.93
ROE (trailing 4 quý) %
11.80 11.66 11.00 11.59 12.63

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
Tên giao dịch Cuchi Commercial and Industrial Developing Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt CIDICO
Trụ sở chính Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3892173
Fax +84 (28) 3892100
Số lượng nhân sự
Website www.cidico.com.vn
Vốn điều lệ 177,438,650,000


 • Ngày 29/09/1992: Công ty Thương mại Củ Chi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp theo Quyết định số 21/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Ngày 27/08/2002: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.
 • 2006: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
 • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.
 • 2009: Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng.
 • 2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.
 • 2012: Tăng vốn điều lệ lên 133,986 tỷ đồng.
 • 2016: Tăng vốn điều lệ lên 177.438.650.000 đồng.

 


 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
 • Xây dựng và kinh doanh địa ốc.
 • Bán nhiên liệu, vật liệu trong xây dựng.
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV Cidicons 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ