Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
48.50 2.20 4.75% 46.30 49.50 43.10 46.20-49.45 131,560 63.18 70 Mua Bán


Thị giá vốn 1,909.44 Số cổ phiếu đang lưu hành 44,200,000.00
Giá mở cửa 46.65 SLCP giao dịch tự do 15,470,000
Dao động giá 52 tuần 26.26-69.60 Room còn lại NĐTNN 21,227,020
KLGD trung bình (10 ngày) 590,650 P/E cơ bản 7.19
% Biến động giá 5 phiên 6.36 P/E pha loãng 7.19
% biến động giá 1 tháng 8.14 P/B 1.53
% biến động giá 3 tháng 16.31 EPS cơ bản (12 tháng) 6.01
% biến động giá 6 tháng 0.52 EPS pha loãng (12 tháng) 6.01
% biến động giá từ đầu năm 130.95 Giá trị sổ sách 28.17
% biến động giá 1 năm 30.03 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.63
% biến động giá kể từ khi niêm yết 128.77 ROE (trailing 4 quý) % 23.30
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 48.50 2.20 4.75% 131,560 0 131,560 0.00 0 0 46.65 49.45 46.20
17/08/2022 46.30 -0.80 -1.70% 45,730 0 45,730 0.00 0 0 47.10 47.20 46.30
16/08/2022 47.10 -0.10 -0.21% 51,430 0 51,430 0.00 0 0 47.35 47.55 46.70
15/08/2022 47.20 1.60 3.51% 48,220 0 48,220 0.00 0 0 46.05 47.30 45.70
12/08/2022 45.60 0.60 1.33% 40,000 0 40,000 0.00 0 0 45.40 45.95 44.50
11/08/2022 45.10 -1.40 -3.01% 58,030 0 58,030 0.00 0 0 46.50 47.00 45.05
10/08/2022 46.50 -0.90 -1.90% 41,240 0 41,240 0.00 0 0 47.30 47.30 46.40
09/08/2022 47.40 1.80 3.95% 97,760 0 97,760 0.00 0 0 45.90 47.90 45.80
08/08/2022 45.60 1.10 2.47% 55,790 0 55,790 0.00 0 0 44.50 46.00 44.50
05/08/2022 44.50 -0.15 -0.34% 20,890 0 20,890 0.00 0 0 44.50 44.75 44.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,247,211.57 1,330,298.81 1,335,785.49 1,455,757.19 1,553,336.82
Vốn chủ sở hữu
1,041,280.47 1,055,932.77 1,095,746.67 1,159,382.35 1,245,254.89
Doanh thu thuần
295,338.57 403,712.97 356,077.65 519,224.18 482,535.40
Lợi nhuận gộp
80,154.80 104,142.98 81,423.27 146,041.28 173,831.31
LN từ hoạt động SXKD
46,665.16 72,256.41 49,824.56 103,623.67 140,055.18
Lợi nhuận sau thuế
36,870.68 58,204.48 39,829.84 82,833.20 112,331.80
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
37,942.74 56,643.92 39,103.54 75,236.86 94,448.19
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
26.94 26.05 25.17 26.13 28.69
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.86 3.97 3.88 4.73 6.01
ROA (trailing 4 quý) %
13.30 13.63 13.16 15.19 18.71
ROE (trailing 4 quý) %
16.67 16.99 16.32 19.34 23.30

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Hóa chất Cơ bản miền Nam
Trụ sở chính 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3829662
Fax +84 (28) 3824316
Số lượng nhân sự 636
Website http://www.sochemvn.com
Vốn điều lệ 442,000,000,000


 • Ngày 21/07/1976: Tiền thân là Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam được thành lập theo Quyết định số 240/HC của Tổng Cục Hóa Chất;
 • Ngày 13/02/1993: Bộ Công nghiệp Nặng ban hành Quyết định số 64/CNNg/TC về việc thành lập lại Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam và các đơn vị trực thuộc;
 • Ngày 11/07/2003: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg về việc chuyển đổi Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam - nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
 • Ngày 20/08/2012: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 243/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam;
 • Ngày 28/07/2013: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 248/QĐ-HCVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam thành công ty cổ phần;
 • Ngày 02/01/2014: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam vốn điều lệ là 442 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 cấp thay đổi lần thứ 8 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ngày 24/02/2015: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 18/03/2015: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 


 • Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất;
 • Gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải nước công nghiệp;
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 • Khai khoáng và chế biến khoáng sản bauxite;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ