Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DAE - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 21.70 23.80 19.60 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 37.47 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,498,680.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 524,538
Dao động giá 52 tuần 18.10-29.10 Room còn lại NĐTNN 723,111
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 7.84
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 7.84
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 0.96
% biến động giá 3 tháng -13.20 EPS cơ bản (12 tháng) 3.19
% biến động giá 6 tháng -8.05 EPS pha loãng (12 tháng) 3.19
% biến động giá từ đầu năm 48.63 Giá trị sổ sách 26.01
% biến động giá 1 năm 16.67 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.80
% biến động giá kể từ khi niêm yết -30.89 ROE (trailing 4 quý) % 12.41
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
17/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
16/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
15/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
12/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
11/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
10/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
09/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
08/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70
05/08/2022 21.70 0 0 0 0 0 0.00 0 0 21.70 21.70 21.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
42,503.78 52,816.46 56,692.68 46,826.84 51,230.35
Vốn chủ sở hữu
35,191.03 37,365.50 39,059.15 38,623.48 38,979.36
Doanh thu thuần
7,282.30 26,294.37 21,240.32 3,298.09 7,828.26
Lợi nhuận gộp
2,164.23 6,425.46 5,703.51 1,589.87 1,963.37
LN từ hoạt động SXKD
673.17 2,712.45 2,106.56 251.10 454.60
Lợi nhuận sau thuế
532.23 2,174.47 1,693.65 555.50 355.88
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
532.23 2,174.47 1,693.65 555.50 355.88
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
30.61 27.64 28.56 27.33 26.73
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.28 3.31 3.07 3.31 3.19
ROA (trailing 4 quý) %
9.87 9.91 9.09 10.19 9.21
ROE (trailing 4 quý) %
13.66 13.57 12.40 13.15 12.41

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng
Tên giao dịch Educational Book JSC in Da Nang City
Tên viết tắt Sách Giáo dục Đà Nẵng
Trụ sở chính 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 20
Website http://www.sachgiaoduc.com
Vốn điều lệ 14,986,800,000


  • Ngày 29/03/2004: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TC của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng;
  • Năm 2006: Cổ phiếu của công ty niêm yết tại HNX;
  • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 14.986.800.000 đồng;

  • In và phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD room và các ấn phẩm khác;
  • Sản xuất và kinh doanh các loại văn phòng phẩm và thiết bị giáo dục;
  • Dịch vụ photocopy, cho thuê văn phòng làm việc, quảng cáo thương mại;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ