Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DBH - Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 7.80 10.90 4.70 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 17.16 Số cổ phiếu đang lưu hành 2,200,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 330,000
Dao động giá 52 tuần 7.80-8.30 Room còn lại NĐTNN 1,078,000
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 19.61
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 19.61
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 0.74
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 0.40
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 0.40
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.60
% biến động giá 1 năm -6.02 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.41
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 3.70
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
07/07/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
06/07/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
05/07/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
04/07/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
01/07/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
30/06/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
29/06/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
28/06/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
27/06/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80
24/06/2022 7.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 7.80 7.80 7.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ:
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
LN từ hoạt động SXKD
Lợi nhuận sau thuế
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
Tên giao dịch
Tên viết tắt Đường bộ Hải Phòng
Trụ sở chính 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 370040
Fax +84 (225) 385808
Số lượng nhân sự 247
Website
Vốn điều lệ 22,000,000,000


  • Ngày 23/03/1963: Đoạn Bảo dưỡng Đường bộ được thành lập;
  • Năm 1975: Đổi tên thành Đoạn Quản lý Đường bộ;
  • Năm 1982: Đổi tên thành Công ty Đường bộ;
  • Ngày 29/06/2010: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng;
  • Ngày 20/10/2015: Bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá trúng bình quân là 15.600 đồng/cổ phần;
  • Ngày 24/12/2015: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;
  • Ngày 08/06/2016: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • Xây dựng nâng cấp, sửa chữa bảo trì các công trình kỹ thuật dân dụng công nghiệp, giao thông;
  • Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
  • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phà và cầu phao;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ