Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDV - Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (UPCOM)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.70 0.70 3.68% 19.00 21.80 16.20 19.10-20.20 1,460,700 28.67 100 Mua Bán


Thị giá vốn 2,975.82 Số cổ phiếu đang lưu hành 146,109,900.00
Giá mở cửa 19.10 SLCP giao dịch tự do 29,221,980
Dao động giá 52 tuần 10.50-38.60 Room còn lại NĐTNN 71,540,751
KLGD trung bình (10 ngày) 11,619,400 P/E cơ bản 10.17
% Biến động giá 5 phiên 3.14 P/E pha loãng 10.17
% biến động giá 1 tháng 23.13 P/B 1.87
% biến động giá 3 tháng 1.55 EPS cơ bản (12 tháng) 2.00
% biến động giá 6 tháng -1.50 EPS pha loãng (12 tháng) 2.00
% biến động giá từ đầu năm 49.24 Giá trị sổ sách 10.89
% biến động giá 1 năm 17.96 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.23
% biến động giá kể từ khi niêm yết 49.24 ROE (trailing 4 quý) % 20.12
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 19.70 0.70 3.68% 1,460,700 0 1,460,700 0.00 0 0 19.10 20.20 19.10
08/08/2022 19.10 0.30 1.60% 963,600 0 963,600 0.00 0 0 18.90 19.30 18.70
05/08/2022 18.90 -0.10 -0.53% 774,400 0 774,400 0.00 0 0 18.70 19.00 18.60
04/08/2022 19.10 0 0 814,200 0 814,200 0.00 0 0 19.40 19.40 18.80
03/08/2022 19.40 0.60 3.19% 1,063,900 0 1,063,900 0.00 0 0 18.80 19.40 18.50
02/08/2022 18.70 -0.10 -0.53% 835,900 0 835,900 0.00 0 0 18.80 19.10 18.50
01/08/2022 18.90 -0.20 -1.05% 890,100 0 890,100 0.00 0 0 18.90 19.20 18.50
29/07/2022 18.80 -0.40 -2.08% 892,300 0 892,300 0.00 0 0 19.10 19.50 18.70
28/07/2022 19.10 0.20 1.06% 787,600 0 787,600 0.00 0 0 19.90 20.30 18.90
27/07/2022 19.40 1.40 7.78% 3,254,700 0 3,254,700 0.00 0 0 18.00 20.00 18.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,546,406.86 1,780,353.67 1,733,466.82 1,852,193.95 2,095,304.78
Vốn chủ sở hữu
1,296,458.11 1,351,234.86 1,419,686.89 1,455,843.83 1,591,551.66
Doanh thu thuần
632,157.18 738,099.30 787,907.42 719,728.06 862,931.82
Lợi nhuận gộp
84,380.22 95,655.70 116,649.03 82,220.01 183,324.28
LN từ hoạt động SXKD
32,102.74 54,724.76 68,396.49 34,214.67 145,642.32
Lợi nhuận sau thuế
35,502.11 54,776.75 68,452.02 32,984.50 136,500.13
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
35,502.11 54,776.75 68,452.02 32,984.50 136,500.13
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
13.21 13.85 14.63 13.15 15.37
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.40 0.96 1.47 1.31 2.00
ROA (trailing 4 quý) %
3.53 8.55 13.06 11.31 15.69
ROE (trailing 4 quý) %
4.64 10.92 16.14 14.06 20.12

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần DAP - Vinachem
Tên giao dịch
Tên viết tắt DAP - Vinachem
Trụ sở chính Lô GI-7, Khu Kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 397936
Fax +84 (225) 397917
Số lượng nhân sự 677
Website http://www.dap-vinachem.com.vn
Vốn điều lệ 1,461,099,000,000


  • 2008: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM, tiền thân là Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM), được thành lập.
  • 2014: Công ty chính thức đổi sang mô hình hoạt động công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 1.461 tỷ đồng.
  • Ngày 10/06/2015: Giao dịch trên thị trường UPCOM.

 


  • Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;
  • Sản xuất hóa chất cơ bản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ