Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHD - Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 25.90 29.70 22.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 310.80 Số cổ phiếu đang lưu hành 11,999,888.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 5,399,950
Dao động giá 52 tuần 21.60-33.00 Room còn lại NĐTNN 5,872,615
KLGD trung bình (10 ngày) 20,800 P/E cơ bản 10.88
% Biến động giá 5 phiên 3.60 P/E pha loãng 11.33
% biến động giá 1 tháng 3.60 P/B 0.74
% biến động giá 3 tháng 15.11 EPS cơ bản (12 tháng) 2.38
% biến động giá 6 tháng -3.00 EPS pha loãng (12 tháng) 2.29
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 34.80
% biến động giá 1 năm 14.60 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.32
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 8.51
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/09/2021 25.90 0 0 40 1,003,200 40 0.00 0 0 25.90 25.90 25.90
24/09/2021 25.90 1.50 6.15% 114 2,954,000 114 0.00 0 0 25.90 25.90 25.90
23/09/2021 24.20 -0.70 -2.81% 4,460 108,670,000 4,460 0.11 0 0 24.50 24.50 24.20
22/09/2021 25.00 1.00 4.17% 1,430 35,576,000 1,430 0.04 0 0 24.70 25.00 24.70
21/09/2021 24.00 -0.50 -2.04% 414 9,933,200 414 0.01 0 0 24.00 24.00 24.00
20/09/2021 24.30 -0.40 -1.62% 800 19,630,000 800 0.02 0 0 24.70 24.70 24.30
17/09/2021 24.80 0.10 0.40% 8,950 220,829,400 8,950 0.22 0 0 24.50 24.80 24.50
16/09/2021 24.50 -0.50 -2.00% 2,300 56,750,000 2,300 0.06 0 0 24.70 24.70 24.50
15/09/2021 24.80 0 0 1,300 32,460,000 1,300 0.03 0 0 26.80 26.80 24.80
14/09/2021 24.80 -2.00 -7.46% 1,200 29,730,000 1,200 0.03 0 0 24.70 24.80 24.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2011 Q2 2011 Q1 2012 Q2 2012
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
196,879.25 213,983.82 251,462.39 256,392.50
Vốn chủ sở hữu
74,103.84 78,035.35 80,827.65 84,195.82
Doanh thu thuần
128,499.52 177,216.62 185,520.06 196,333.19
Lợi nhuận gộp
17,619.26 22,638.45 19,578.37 23,134.72
LN từ hoạt động SXKD
4,417.71 5,377.73 4,210.24 4,490.89
Lợi nhuận sau thuế
3,313.28 4,033.30 3,157.68 3,368.17
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
3,313.28 4,033.30 3,157.68 3,368.17
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
Trụ sở chính 102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi,, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại 84 (220) 3853848
Fax 84 (220) 3853848
Số lượng nhân sự 87
Website www.hdpharma.vn
Vốn điều lệ 119,998,880,000


 • Năm 1961: Ủy ban hành Chính tỉnh Hải Dương thành lập Quốc doanh dược phẩm;
 • Năm 1966: Tách thành Quốc doanh dược phẩm tỉnh Hải Hưng và Xí nghiệp Dược tỉnh Hải Hưng;
 • Năm 1982: Quốc doanh dược phẩm tỉnh Hải Hưng và Xí nghiệp Dược tỉnh Hải Hưng được hợp nhất thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng;
 • Năm 1998: Đổi tên thành Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
 • Ngày 28/06/2002: UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UB  chuyển Công ty Dược Vật tư Y tế Hải Dương thành Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương;
 • Ngày 04/04/2003: Chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 10,26 tỷ đồng;
 • Ngày 03/03/2009: Trở thành công ty đại chúng;
 • Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Ngày 05/05/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 28/10/2019: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
 • Ngày 01/06/2020: Tăng vốn điều lệ lên 99.99 tỷ đồng.

 • Sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu;
 • Sản xuất kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ