Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DTI - Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 8.40 9.60 7.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 130.44 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,097,754.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 9,678,203
Dao động giá 52 tuần 8.00-18.50 Room còn lại NĐTNN 5,927,899
KLGD trung bình (10 ngày) 11,500 P/E cơ bản 20.03
% Biến động giá 5 phiên -5.62 P/E pha loãng 20.03
% biến động giá 1 tháng -10.64 P/B 1.01
% biến động giá 3 tháng -26.96 EPS cơ bản (12 tháng) 0.54
% biến động giá 6 tháng -37.78 EPS pha loãng (12 tháng) 0.54
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.71
% biến động giá 1 năm -1.18 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 5.07
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 8.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 8.40 8.40 8.40
08/08/2022 9.00 0.30 3.45% 2,900 0 2,900 0.00 0 0 8.20 9.00 8.20
05/08/2022 9.10 0 0 6,600 0 6,600 0.00 0 0 9.40 9.40 7.90
04/08/2022 8.90 0.70 8.54% 300 0 300 0.00 0 0 9.40 9.40 8.90
03/08/2022 9.40 0 0 1,200 0 1,200 0.00 0 0 9.40 9.40 8.00
02/08/2022 9.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.40 9.40 9.40
01/08/2022 9.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.40 9.40 9.40
29/07/2022 9.20 -0.10 -1.08% 200 0 200 0.00 0 0 9.50 9.50 9.20
28/07/2022 9.50 0.30 3.26% 300 0 300 0.00 0 0 9.20 9.50 9.20
27/07/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2018 Q2 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q1 2022
Tổng tài sản
120,144.76 117,225.76 118,070.72 119,857.12 173,356.85
Vốn chủ sở hữu
114,570.06 114,665.85 115,297.65 115,841.51 129,576.23
Doanh thu thuần
1,671.90 1,850.51 1,802.72 1,902.09 16,668.04
Lợi nhuận gộp
1,205.77 1,334.14 1,291.62 1,425.36 242.14
LN từ hoạt động SXKD
465.22 179.40 503.13 651.51 1,263.13
Lợi nhuận sau thuế
465.22 95.79 357.26 543.87 1,010.51
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
465.22 95.79 357.26 543.87 1,010.51
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
70.96
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.11
ROA (trailing 4 quý) %
0.99
ROE (trailing 4 quý) %
1.03

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
Tên giao dịch
Tên viết tắt Đầu tư Đức Trung
Trụ sở chính Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại 024 (2212) 5338
Fax 024 (2212) 5338
Số lượng nhân sự 12
Website http://www.ductrung.vn
Vốn điều lệ 120,977,540,000


  • Ngày 22/06/1994: Công ty TNHH Đức Trung được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng;
  • Ngày 06/05/2016: Chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Đức Trung với vốn điều lệ 20 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301466299 thay đổi lần thứ 16 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Ngày 19/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 111 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301466299 thay đổi lần thứ 17 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Ngày 07/12/2017: Trở thành công ty đại chúng;
  • Ngày 05/01/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
  • Ngày 05/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 115,217 tỷ đồng;
  • Ngày 12/01/2022: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng;

  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, văn phòng, khách sạn du lịch;
  • Cho thuê nhà ở, kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ