Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ECI - Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 27.80 30.50 25.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 45.06 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,760,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 264,000
Dao động giá 52 tuần 16.80-48.00 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 400 P/E cơ bản 9.19
% Biến động giá 5 phiên 9.88 P/E pha loãng 9.19
% biến động giá 1 tháng 8.59 P/B 1.27
% biến động giá 3 tháng 8.59 EPS cơ bản (12 tháng) 2.78
% biến động giá 6 tháng -25.67 EPS pha loãng (12 tháng) 2.78
% biến động giá từ đầu năm 105.93 Giá trị sổ sách 20.20
% biến động giá 1 năm -42.08 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.25
% biến động giá kể từ khi niêm yết 37.62 ROE (trailing 4 quý) % 13.71
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 27.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 27.80 27.80 27.80
17/08/2022 27.80 2.50 9.88% 100 0 100 0.00 0 0 27.80 27.80 27.80
16/08/2022 25.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.30 25.30 25.30
15/08/2022 25.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.30 25.30 25.30
12/08/2022 25.30 -2.80 -9.96% 100 0 100 0.00 0 0 25.30 25.30 25.30
11/08/2022 28.10 0 0 200 0 200 0.00 0 0 28.10 28.10 28.10
10/08/2022 28.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.10 28.10 28.10
09/08/2022 28.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.10 28.10 28.10
08/08/2022 28.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.10 28.10 28.10
05/08/2022 28.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.10 28.10 28.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
42,080.98 57,038.40 60,881.15 47,985.42 41,850.83
Vốn chủ sở hữu
34,001.95 35,639.34 36,566.78 35,262.02 35,558.65
Doanh thu thuần
6,519.52 30,606.46 18,415.76 4,554.15 7,173.96
Lợi nhuận gộp
1,846.57 9,347.76 4,966.66 2,379.79 2,013.02
LN từ hoạt động SXKD
282.03 2,722.35 1,159.34 1,453.79 370.79
Lợi nhuận sau thuế
226.35 2,165.39 927.44 1,511.25 296.63
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
226.35 2,165.39 927.44 1,511.25 296.63
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
29.38 29.31 30.09 30.85 30.79
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.78 2.85 2.52 2.74 2.78
ROA (trailing 4 quý) %
9.98 9.99 8.63 10.38 9.44
ROE (trailing 4 quý) %
14.64 14.74 12.65 13.99 13.71

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
Tên giao dịch Education Cartography and Illustration Joint Stock Company
Tên viết tắt Bản đồ và tranh ảnh GD
Trụ sở chính Số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3971394
Fax +84 (24) 3971140
Số lượng nhân sự 40
Website http://www.bandotranhanh.vn
Vốn điều lệ 18,600,000,000


  • 1989: Tiền thân của công ty là Trung tâm Bản đồ giáo khoa, trực thuộc Tổng công ty Cơ sở vật chất và thiết bị - Bộ Giáo dục, được thành lập;
  • 1996: Chuyển thành Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục;
  • 2003: Chuyển thành Công ty Bản đồ - Tranh ảnh giáo khoa thuộc Công ty mẹ NXB Giáo dục;
  • 2007: Chuyển thành Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục với vốn điều lệ là 3,4 tỷ đồng trong đó NXB Giáo dục sở hữu 54,84%;
  • 2008: Công ty tăng vốn điều lệ lên 18,6 tỷ đồng;
  • 2009: Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn HNX.

  • Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, sách điện tử;
  • Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục;
  • Kinh doanh thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục;
  • Thiết kế, tạo mẫu chế bản điện tử các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ