Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EID - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.80 0 0 20.80 22.80 18.80 20.10-20.80 3,700 0.07 100 Mua Bán


Thị giá vốn 309.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 15,000,000.00
Giá mở cửa 20.50 SLCP giao dịch tự do 8,250,000
Dao động giá 52 tuần 15.30-26.30 Room còn lại NĐTNN 4,077,298
KLGD trung bình (10 ngày) 69,600 P/E cơ bản 6.10
% Biến động giá 5 phiên 1.96 P/E pha loãng 6.10
% biến động giá 1 tháng 7.77 P/B 0.98
% biến động giá 3 tháng 4.00 EPS cơ bản (12 tháng) 3.38
% biến động giá 6 tháng -18.43 EPS pha loãng (12 tháng) 3.38
% biến động giá từ đầu năm 48.57 Giá trị sổ sách 20.95
% biến động giá 1 năm 29.19 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.31
% biến động giá kể từ khi niêm yết -20.91 ROE (trailing 4 quý) % 15.54
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 20.80 0 0 3,700 0 3,700 0.00 0 0 20.50 20.80 20.10
08/08/2022 20.80 0.30 1.46% 4,500 0 4,500 0.00 0 0 20.00 20.90 20.00
05/08/2022 20.50 0.10 0.49% 3,800 0 3,800 0.00 0 0 21.30 21.30 20.00
04/08/2022 20.40 -0.30 -1.45% 18,500 0 18,500 0.00 0 0 20.00 20.50 20.00
03/08/2022 20.70 0 0 300 0 300 0.00 0 0 20.70 20.70 20.70
02/08/2022 20.70 -0.10 -0.48% 1,700 0 1,700 0.00 0 0 20.80 20.80 20.70
01/08/2022 20.80 -0.40 -1.89% 22,000 0 22,000 0.00 0 0 21.00 21.10 19.70
29/07/2022 21.20 -0.10 -0.47% 4,000 0 4,000 0.00 0 0 21.00 21.20 20.60
28/07/2022 21.30 0.70 3.40% 9,600 0 9,600 0.00 0 0 20.40 21.50 20.30
27/07/2022 20.60 -0.10 -0.48% 1,500 0 1,500 0.00 0 0 19.50 20.60 19.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
476,978.48 698,244.11 804,622.93 504,894.80 541,186.46
Vốn chủ sở hữu
292,258.62 324,026.27 333,342.31 331,837.28 314,246.37
Doanh thu thuần
93,649.46 393,546.43 247,400.01 45,245.50 76,674.51
Lợi nhuận gộp
20,150.73 124,676.09 53,470.24 16,462.43 24,480.53
LN từ hoạt động SXKD
3,542.82 40,056.26 11,534.06 11,960.39 2,280.94
Lợi nhuận sau thuế
2,868.84 31,870.02 9,316.04 7,717.37 1,871.36
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
2,847.42 31,869.63 9,300.34 7,573.40 1,909.73
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
26.03 27.11 27.94 27.80 28.72
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.43 3.80 3.50 3.29 3.38
ROA (trailing 4 quý) %
9.72 10.17 8.54 10.02 7.95
ROE (trailing 4 quý) %
17.20 18.57 16.69 15.43 15.54

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Tên giao dịch Hanoi Education Development and Investment Joint Stock Company
Tên viết tắt Phát triển GD Hà Nội
Trụ sở chính 187B Giảng võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3512393
Fax +84 (24) 3512383
Số lượng nhân sự 135
Website www.heid.vn
Vốn điều lệ 150,000,000,000


  • 2007: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà nội HEID  được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng;
  • 2009: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên sàn HNX;
  • 2010: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng;
  • 2012: Hoàn thành việc tiếp nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hồng Hà Thành Công về làm công ty con;
  • 2013: Nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây lên 40,24%.

  • Phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in;
  • Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục;
  • Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo;
  • Khai thác cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua internet, qua các phương tiện viễn thông.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ