Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EPH - Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 11.00 12.60 9.40 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 26.50 Số cổ phiếu đang lưu hành 2,500,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 1,500,000
Dao động giá 52 tuần 9.00-13.90 Room còn lại NĐTNN 2,494,700
KLGD trung bình (10 ngày) 3,500 P/E cơ bản 5.29
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 5.29
% biến động giá 1 tháng 4.76 P/B 0.95
% biến động giá 3 tháng 3.77 EPS cơ bản (12 tháng) 2.00
% biến động giá 6 tháng -12.00 EPS pha loãng (12 tháng) 2.00
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.20
% biến động giá 1 năm 17.02 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.43
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 15.14
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
17/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
16/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
15/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
12/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
11/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
10/08/2022 11.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
09/08/2022 11.00 0 0 1,000 0 1,000 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
08/08/2022 11.00 0 0 500 0 500 0.00 0 0 11.00 11.00 11.00
05/08/2022 11.10 0.10 0.91% 2,000 0 2,000 0.00 0 0 11.00 11.10 11.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q1 2021
Tổng tài sản
69,582.30 60,113.35
Vốn chủ sở hữu
28,575.74 28,006.57
Doanh thu thuần
5,651.37
Lợi nhuận gộp
1,945.91
LN từ hoạt động SXKD
-846.99
Lợi nhuận sau thuế
-827.89
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-827.89
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
Tên giao dịch
Tên viết tắt Xuất bản giáo dục Hà Nội
Trụ sở chính Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3512197
Fax +84 (24) 3512327
Số lượng nhân sự 112
Website http://xbgdhn.vn/
Vốn điều lệ 25,000,000,000


 • Ngày 27/02/2009: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được thành lập với vốn điều lệ 15 tỷ đồng theo Quyết định số 227/QĐ-NXBGD của Tổng Giám Đốc Nhà xuất bản giáo dục;
 • Ngày 06/07/2010: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 18/03/2016: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.
 • Ngày 21/12/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Tổ chức biên soạn, biên tập, dịch thuật, thiết kế, minh hoạ, chế bản sách giáo khoa, sách giáo trình, sách bổ trợ, sách tự chọn, sách tham khảo, sách điện tử, đĩa CD, các xuất bản phẩm và các tài liệu khác;
 • In và phát hành các xuất bản phẩm;
 • Thực hiện các dịch vụ xuất bản, bản quyền tác giả, quản lí dự án xuất bản;
 • Kinh doanh đồ dùng, thiết bị dạy học;
 • Tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu các xuất bản phẩm;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo;
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục khác;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ