Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FOC - Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
122.10 0.60 0.49% 121.50 139.70 103.30 121.50-122.10 1,100 0.13 100 Mua Bán


Thị giá vốn 2,388.14 Số cổ phiếu đang lưu hành 18,419,884.00
Giá mở cửa 121.50 SLCP giao dịch tự do 2,762,983
Dao động giá 52 tuần 103.00-144.00 Room còn lại NĐTNN 8,464,432
KLGD trung bình (10 ngày) 45,400 P/E cơ bản 10.26
% Biến động giá 5 phiên 2.52 P/E pha loãng 10.26
% biến động giá 1 tháng -11.52 P/B 3.41
% biến động giá 3 tháng -12.22 EPS cơ bản (12 tháng) 12.64
% biến động giá 6 tháng 2.61 EPS pha loãng (12 tháng) 12.64
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 38.01
% biến động giá 1 năm 14.11 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 15.43
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 37.42
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 122.10 0.60 0.49% 1,100 0 1,100 0.00 0 0 121.50 122.10 121.50
24/06/2022 119.00 -1.40 -1.16% 6,500 0 6,500 0.00 0 0 120.40 125.00 119.00
23/06/2022 121.00 1.70 1.42% 1,400 0 1,400 0.00 0 0 119.00 121.00 119.00
22/06/2022 119.10 -0.80 -0.67% 7,500 0 7,500 0.00 0 0 119.90 119.90 119.00
21/06/2022 119.00 -1.00 -0.83% 8,100 0 8,100 0.00 0 0 120.00 121.30 119.00
20/06/2022 120.00 -0.10 -0.08% 2,000 0 2,000 0.00 0 0 120.00 120.00 120.00
17/06/2022 120.50 -1.00 -0.82% 5,400 0 5,400 0.00 0 0 121.00 121.00 120.00
16/06/2022 121.50 0 0 300 0 300 0.00 0 0 121.50 121.50 121.50
15/06/2022 121.50 0 0 6,600 0 6,600 0.00 0 0 121.50 122.00 121.50
14/06/2022 121.80 -2.80 -2.25% 6,500 0 6,500 0.00 0 0 120.50 122.00 120.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,062,272.18 767,815.37 819,644.05 921,668.05 932,799.34
Vốn chủ sở hữu
857,739.21 550,047.68 593,034.81 645,705.02 700,149.64
Doanh thu thuần
121,486.36 157,366.05 130,799.38 198,086.01 151,004.19
Lợi nhuận gộp
74,143.22 113,651.18 89,345.12 143,375.60 101,635.49
LN từ hoạt động SXKD
52,252.21 76,007.66 55,049.13 92,833.56 68,056.28
Lợi nhuận sau thuế
41,726.14 60,706.15 42,987.13 74,680.16 54,444.63
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
41,726.94 60,706.15 42,987.13 74,680.16 54,445.43
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
64.41 65.80 67.59 69.19 70.30
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
11.34 12.10 12.07 11.95 12.64
ROA (trailing 4 quý) %
19.72 22.23 23.52 21.45 27.06
ROE (trailing 4 quý) %
26.37 29.76 31.52 30.04 37.42

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT
Tên giao dịch
Tên viết tắt FPT Online
Trụ sở chính 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 7309999
Fax +84 (24) 3936633
Số lượng nhân sự 321
Website www.fptonline.net
Vốn điều lệ 184,712,750,000


  • Ngày 21/06/2007: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT được thành lập với vốn điều lệ 40 tỷ đồng;
  • Ngày 10/03/2008: Trở thành công ty đại chúng;
  • Ngày 16/03/2009: Tăng vốn điều lệ lên 41.142.000.000 đồng;
  • Ngày 14/12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 140.853.360.000 đồng;
  • Ngày 10/12/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
  • Ngày 24/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 147.873.360.000 đồng;
  • Ngày 09/07/2020: Tăng vốn điều lệ lên 184.712.750.000 đồng.

  • Quảng cáo trực tuyến, game online, thương mại điện tử, âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ sms.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ