Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
23.00 -0.50 -2.13% 23.50 25.10 21.90 23.00-24.00 224,320 52.52 70 Mua Bán


Thị giá vốn 48,896.68 Số cổ phiếu đang lưu hành 2,012,209,120.00
Giá mở cửa 24.00 SLCP giao dịch tự do 1,408,546,384
Dao động giá 52 tuần 22.30-37.40 Room còn lại NĐTNN 22,682,195
KLGD trung bình (10 ngày) 2,082,980 P/E cơ bản 7.56
% Biến động giá 5 phiên -6.50 P/E pha loãng 7.56
% biến động giá 1 tháng -10.33 P/B 1.48
% biến động giá 3 tháng -18.00 EPS cơ bản (12 tháng) 3.21
% biến động giá 6 tháng -19.86 EPS pha loãng (12 tháng) 3.21
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 16.41
% biến động giá 1 năm -32.85 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.35
% biến động giá kể từ khi niêm yết 18.56 ROE (trailing 4 quý) % 21.26
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2022 23.00 -0.50 -2.13% 224,320 0 224,320 0.00 0 0 24.00 24.00 23.00
23/06/2022 23.50 -0.10 -0.42% 99,700 0 99,700 0.00 0 0 23.60 23.70 23.25
22/06/2022 23.60 0 0 157,040 0 157,040 0.00 0 0 23.60 24.10 23.60
21/06/2022 23.60 -0.15 -0.63% 166,310 0 166,310 0.00 0 0 23.20 24.00 23.20
20/06/2022 23.75 -0.85 -3.46% 192,360 0 192,360 0.00 0 0 24.60 24.60 23.40
17/06/2022 24.60 -0.35 -1.40% 204,140 0 204,140 0.00 0 0 24.40 24.75 23.90
16/06/2022 24.95 0.45 1.84% 220,160 0 220,160 0.00 0 0 24.60 25.50 24.40
15/06/2022 24.50 -0.40 -1.61% 323,150 0 323,150 0.00 0 0 25.00 25.00 23.95
14/06/2022 24.90 0.35 1.43% 272,900 0 272,900 0.00 0 0 24.10 25.30 24.10
13/06/2022 24.55 -1.35 -5.21% 222,900 0 222,900 0.00 0 0 25.00 25.60 24.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
325,821,442.00 330,969,917.00 346,355,019.00 374,611,571.00 381,046,023.00
Vốn chủ sở hữu
26,411,472.00 27,730,456.00 29,270,128.00 30,790,112.00 32,811,485.00
Thu nhập lãi thuần
3,362,798.00 3,468,701.00 3,306,282.00 3,752,996.00 4,043,391.00
LN từ hoạt động SXKD
2,536,894.00 2,571,027.00 2,294,331.00 2,973,225.00 3,196,823.00
Lợi nhuận sau thuế
1,563,388.00 1,551,879.00 1,431,065.00 1,507,188.00 1,918,399.00
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-116,727.00 -119,596.00 -81,974.00 -81,682.00 -102,040.00
CAR
NIM
4.63 % 4.59 % 4.45 % 4.44 % 4.51 %
ROA
1.70 1.69 1.70 1.75 1.79
ROE
20.16 20.50 20.74 21.82 21.26
EPS
3.09 2.64 2.81 3.03 3.21

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch
Tên viết tắt HDBank
Trụ sở chính Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3829934
Fax +84 (28) 3829937
Số lượng nhân sự 13992
Website www.hdbank.com.vn
Vốn điều lệ 20,072,906,420,000


 • Ngày 11/02/1989: Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UB;
 • Ngày 06/06/1992: Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng theo Giấy phép hoạt động số 0019/NHGP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 49.726.000.000 đồng;
 • Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
 • Tháng 01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng;
 • Ngày 19/09/2011: Đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tháng 06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 9.809.999.790.000 đồng; 
 • Ngày 25/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 05/01/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 28/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 12.707.763.650.000 đồng;
 • Ngày 24/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 16.088.488.180.000 đồng;
 • Ngày 27/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 20.072.906.420.000 đồng;

 • Huy động vốn;
 • Cấp tín dụng;
 • Liên kết và đầu tư tài chính;
 • Kinh doanh ngoại hối;
 • Thanh toán quốc tế;
 • Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ