Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HEV - Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 50.30 55.30 45.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 35.80 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 450,000
Dao động giá 52 tuần 11.20-43.00 Room còn lại NĐTNN 466,833
KLGD trung bình (10 ngày) 400 P/E cơ bản 15.45
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 15.45
% biến động giá 1 tháng 9.83 P/B 2.34
% biến động giá 3 tháng 40.50 EPS cơ bản (12 tháng) 2.32
% biến động giá 6 tháng 99.60 EPS pha loãng (12 tháng) 2.32
% biến động giá từ đầu năm 302.40 Giá trị sổ sách 15.28
% biến động giá 1 năm 237.58 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.91
% biến động giá kể từ khi niêm yết -37.13 ROE (trailing 4 quý) % 14.59
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
17/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
16/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
15/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
12/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
11/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
10/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
09/08/2022 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
08/08/2022 50.30 4.50 9.83% 400 0 400 0.00 0 0 41.30 50.30 41.30
05/08/2022 45.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 45.80 45.80 45.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
23,431.60 30,853.60 25,131.69 21,418.45 26,037.58
Vốn chủ sở hữu
16,162.55 16,030.35 16,186.18 16,027.76 15,279.45
Doanh thu thuần
7,185.35 21,454.82 4,284.45 5,925.64 15,136.34
Lợi nhuận gộp
1,943.09 5,425.34 1,045.82 1,362.94 2,763.20
LN từ hoạt động SXKD
409.36 1,534.28 197.29 250.97 751.69
Lợi nhuận sau thuế
359.46 1,167.80 155.84 341.57 651.69
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
359.46 1,167.80 155.84 341.57 651.69
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
27.38 25.88 24.20 25.08 22.64
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.21 2.49 1.83 2.02 2.32
ROA (trailing 4 quý) %
9.22 9.83 7.18 9.20 8.96
ROE (trailing 4 quý) %
13.92 15.51 11.42 12.72 14.59

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề
Tên giao dịch Higher Educational and Vocational Book Joint Stock Company
Tên viết tắt Sách Đại học - Dạy nghề
Trụ sở chính Số 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 8825654
Fax +84 (24) 3971718
Số lượng nhân sự 27
Website www.hevobco.com.vn
Vốn điều lệ 10,000,000,000


  • Năm 2004: Tiền thân của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề là Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.
  • Tháng 7/2004: Trở thành công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng.
  • Tháng 7/2007: Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng.
  • Tháng 12/2007: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên HNX.

 


  • Tổ chức biên tập, in và phát hành sách phục vụ giáo dục;
  • Phát hành, báo, tạp chí bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các ấn phẩm khác;
  • Sản xuất, buôn bán các loại văn phòng phẩm, thiết bị dạy nghề;
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ