Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IBD - Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 9.20 10.50 7.90 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 139.50 Số cổ phiếu đang lưu hành 9,000,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 1,800,000
Dao động giá 52 tuần 12.20-16.30 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 13.70
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 13.70
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 1.39
% biến động giá 3 tháng -40.65 EPS cơ bản (12 tháng) 1.13
% biến động giá 6 tháng -43.56 EPS pha loãng (12 tháng) 1.13
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.18
% biến động giá 1 năm -24.59 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.93
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 10.12
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
17/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
16/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
15/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
12/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
11/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
10/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
09/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
08/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
05/08/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ:
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
LN từ hoạt động SXKD
Lợi nhuận sau thuế
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương
Tên giao dịch
Tên viết tắt In Tổng hợp Bình Dương
Trụ sở chính Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại +84 (274) 383150
Fax +84 (274) 382294
Số lượng nhân sự 144
Website http://www.intonghopbd.com.vn
Vốn điều lệ 90,000,000,000


  • Năm 1988: Xí nghiệp In Sông Bé được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp In thuộc Sở Văn hóa Thông tin vào Xí nghiệp In của Báo Sông Bé;
  • Ngày 12/06/2000: UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 93/2000/QĐUB về việc sáp nhập Xí nghiệp In Sông Bé vào Công ty Xổ số Kiến thiết Sông Bé - Tỉnh Bình Dương;
  • Ngày 01/03/2010: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương - Nhà máy In Bình Dương được thành lập trực thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;
  • Ngày 09/10/2017: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
  • Ngày 06/08/2018: UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương;
  • Ngày 02/01/2019: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương với vốn điều lệ 90 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 cấp thay đổi lần thứ 1 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
  • Ngày 24/05/2019: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • In ấn;
  • Mua bán vật tư ngành in;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ