Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ICT - Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
13.25 -0.60 -3.57% 13.20 14.10 12.30 13.20-13.30 740 0.10 100 Mua Bán


Thị giá vốn 526.22 Số cổ phiếu đang lưu hành 32,185,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 19,311,000
Dao động giá 52 tuần 15.55-25.10 Room còn lại NĐTNN 32,038,128
KLGD trung bình (10 ngày) 15,900 P/E cơ bản 12.14
% Biến động giá 5 phiên -4.42 P/E pha loãng 12.14
% biến động giá 1 tháng -6.09 P/B 0.74
% biến động giá 3 tháng -4.71 EPS cơ bản (12 tháng) 1.35
% biến động giá 6 tháng -26.53 EPS pha loãng (12 tháng) 1.35
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 22.20
% biến động giá 1 năm -31.21 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.95
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 6.19
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,939,684.58 1,747,835.09 1,968,292.11 2,094,964.04 1,655,090.50
Vốn chủ sở hữu
715,208.76 682,377.38 693,377.73 711,438.01 714,426.49
Doanh thu thuần
627,623.12 293,997.08 529,208.84 643,232.35 354,505.98
Lợi nhuận gộp
41,648.53 32,269.04 41,623.39 47,824.26 17,600.24
LN từ hoạt động SXKD
20,412.12 12,351.82 12,006.93 34,907.16 3,656.75
Lợi nhuận sau thuế
17,201.18 12,066.28 10,547.54 18,060.28 2,683.99
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
17,201.18 12,066.28 10,547.54 18,060.28 2,683.99
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
8.26 7.86 7.12 7.78 7.65
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.37 1.89 1.54 1.82 1.35
ROA (trailing 4 quý) %
4.07 3.24 2.54 2.75 2.32
ROE (trailing 4 quý) %
11.02 8.75 7.11 8.32 6.19

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
Tên giao dịch
Tên viết tắt Viễn thông - Tin học Bưu điện
Trụ sở chính 158/2 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3863459
Fax +84 (254) 383842
Số lượng nhân sự 484
Website www.ctin.vn
Vốn điều lệ 321,850,000,000


 • Ngày 13/01/1972: Tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Thiết bị Thông tin I
 • Năm 2001: Cổ phần hóa thành CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN), vốn điều lệ 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp của VNPT là 35%.
 • Năm 2008: Chấp thuận trở thành Công ty đại chúng. Tăng vốn lên 111 tỷ đồng.
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 116.4 tỷ đồng
 • Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 157 tỷ đồng.
 • Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 321.85 tỷ đồng
 • Ngày 15/01/2020: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

 • Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông và tin học
 • Sản xuất trong lĩnh vực viễn thông và tin học
 • Kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và tin học
 • Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực viễn thông và tin học
 • Đầu tư sản xuất máy tính, phần mềm
 • Cung cấp dịch vụ, nghiên cứu CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT
 • Đầu tư sản xuất thiết bị viễn thông, internet.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ