Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IN4 - Công ty Cổ phần In số 4 (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 100.00 140.00 60.00 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 120.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,200,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 420,000
Dao động giá 52 tuần 100.00-100.00 Room còn lại NĐTNN 588,000
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 14.96
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 14.96
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 2.86
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 6.68
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 6.68
% biến động giá từ đầu năm 429.10 Giá trị sổ sách 34.90
% biến động giá 1 năm 0.00 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.50
% biến động giá kể từ khi niêm yết 395.05 ROE (trailing 4 quý) % 20.24
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
17/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
16/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
15/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
12/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
11/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
10/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
09/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
08/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00
05/08/2022 100.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 100.00 100.00 100.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q1 2012
Tổng tài sản
24,038.85 25,591.21 26,202.86 32,206.66
Vốn chủ sở hữu
19,221.87 19,108.52 18,874.70 21,604.95
Doanh thu thuần
7,468.28 8,897.03 7,290.15 11,838.09
Lợi nhuận gộp
816.16 1,056.80 1,566.51 1,205.16
LN từ hoạt động SXKD
864.37 956.96 1,128.24 1,213.62
Lợi nhuận sau thuế
938.31 966.65 846.18 910.22
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
938.31 966.65 846.18 910.22
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần In số 4
Tên giao dịch No 4 Printing Joint Stock Company
Tên viết tắt In số 4
Trụ sở chính Lô B2/1, Đường số 2A, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B,, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3820596
Fax +84 (28) 3829757
Số lượng nhân sự 136
Website http://www.inso4.com
Vốn điều lệ 12,000,000,000


  • 1979: Công ty Cổ phần In số 4 tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh In số 4 được thành lập, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin;
  • 1992: Đổi tên thành Xí nghiệp In số 4;
  • 2005: Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;
  • 2010: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM;

 


  • In các loại sản phẩm: sách báo, xuất bản phẩm, bao bì, mác nhãn mang tính thương mại, biểu mẫu kinh doanh, hóa đơn chứng từ;
  • Ðóng xén sách báo, mạ nhũ vàng;
  • Cho thuê văn phòng.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ