Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KTC - Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.00 0.60 6.38% 9.40 10.80 8.00 10.00-10.00 200 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 634.64 Số cổ phiếu đang lưu hành 36,473,833.00
Giá mở cửa 10.00 SLCP giao dịch tự do 737,500
Dao động giá 52 tuần 9.50-24.90 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 2,800 P/E cơ bản 33.86
% Biến động giá 5 phiên 6.38 P/E pha loãng 33.86
% biến động giá 1 tháng 12.36 P/B 1.53
% biến động giá 3 tháng -42.53 EPS cơ bản (12 tháng) 0.51
% biến động giá 6 tháng -1.96 EPS pha loãng (12 tháng) 0.51
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.35
% biến động giá 1 năm -1.96 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.45
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 4.46
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 10.00 0.60 6.38% 200 0 200 0.00 0 0 10.00 10.00 10.00
08/08/2022 9.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.40 9.40 9.40
05/08/2022 9.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.40 9.40 9.40
04/08/2022 9.40 1.20 14.63% 1,300 0 1,300 0.00 0 0 9.40 9.40 9.40
03/08/2022 8.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 8.20 8.20 8.20
02/08/2022 8.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 8.20 8.20 8.20
01/08/2022 8.20 -1.00 -10.87% 300 0 300 0.00 0 0 8.20 8.20 8.20
29/07/2022 9.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 9.20 9.20 9.20
28/07/2022 8.90 0.10 1.14% 700 0 700 0.00 0 0 10.00 10.00 8.90
27/07/2022 8.80 -0.90 -9.28% 300 0 300 0.00 0 0 8.80 8.80 8.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,519,216.60 1,584,698.82 1,590,386.40 1,324,664.70 1,537,160.45
Vốn chủ sở hữu
422,074.09 428,737.37 431,943.37 407,007.48 414,119.24
Doanh thu thuần
1,252,867.62 1,847,942.49 1,143,429.76 1,434,644.47 1,479,931.20
Lợi nhuận gộp
53,314.43 88,099.63 53,942.55 57,743.98 62,144.14
LN từ hoạt động SXKD
18,274.01 6,631.39 3,446.84 -2,571.54 14,235.83
Lợi nhuận sau thuế
15,930.48 6,663.29 3,206.00 -3,051.59 11,877.13
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
15,940.23 6,676.37 3,235.41 -3,046.21 11,875.52
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
4.54 4.54 4.56 4.46 4.44
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.33 0.95 0.60 0.57 0.51
ROA (trailing 4 quý) %
3.71 2.49 1.49 1.63 1.24
ROE (trailing 4 quý) %
11.60 8.26 5.20 5.07 4.46

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thương mại Kiên Giang
Trụ sở chính Số 190 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại +84 (297) 386211
Fax +84 (297) 386608
Số lượng nhân sự 518
Website www.ktcvn.com.vn
Vốn điều lệ 364,738,330,000


 • Năm 1996: Doang nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại Kiên Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư Tổng hợp Kiên Giang và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Kiên Giang;
 • Ngày 28/06/2006: UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở hợp nhất Công ty Thương mại Kiên Giang (Kigitraco) và Công ty Du lịch Kiên Giang (Kien Giang Tourist);
 • Ngày 30/06/2010: Chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700523203 được cấp lần đẩu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang;
 • Ngày 22/02/2017: UBND Tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang;
 • Ngày 29/03/2017: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mức giá đấu thành công bình quân là 11.285 đồng/cổ phần;
 • Ngày 30/10/2017: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 01/08/2017: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với vốn điều lệ 364.738.330.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700523208 cấp thay đổi lần thứ 04 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang;
 • Ngày 22/06/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Kinh doanh xuất khẩu lương thực;
 • Kinh doanh xăng dầu;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Sản xuất kinh doanh thực phẩm đóng hộp;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ