Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LTG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCOM)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
35.00 -0.30 -0.85% 35.30 40.50 30.10 34.80-35.40 118,400 4.14 70 Mua Bán


Thị giá vốn 2,789.17 Số cổ phiếu đang lưu hành 80,593,340.00
Giá mở cửa 35.40 SLCP giao dịch tự do 36,267,003
Dao động giá 52 tuần 31.00-45.90 Room còn lại NĐTNN 7,508,236
KLGD trung bình (10 ngày) 2,346,400 P/E cơ bản 6.59
% Biến động giá 5 phiên -1.13 P/E pha loãng 6.59
% biến động giá 1 tháng -6.67 P/B 0.87
% biến động giá 3 tháng 0.29 EPS cơ bản (12 tháng) 5.25
% biến động giá 6 tháng -3.85 EPS pha loãng (12 tháng) 5.25
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 39.92
% biến động giá 1 năm -11.17 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.33
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 14.10
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 35.00 -0.30 -0.85% 118,400 0 118,400 0.00 0 0 35.40 35.40 34.80
17/08/2022 35.30 0.30 0.86% 243,700 0 243,700 0.00 0 0 35.00 35.50 35.00
16/08/2022 35.10 -0.20 -0.57% 257,700 0 257,700 0.00 0 0 35.50 35.50 34.90
15/08/2022 35.30 0.20 0.57% 99,800 0 99,800 0.00 0 0 35.40 35.50 35.00
12/08/2022 35.40 0 0 173,300 0 173,300 0.00 0 0 35.50 35.50 35.00
11/08/2022 35.10 -0.20 -0.57% 248,500 0 248,500 0.00 0 0 35.50 35.80 35.10
10/08/2022 35.40 -0.20 -0.56% 238,700 0 238,700 0.00 0 0 35.60 35.60 35.10
09/08/2022 35.50 -0.10 -0.28% 370,700 0 370,700 0.00 0 0 35.80 36.00 35.40
08/08/2022 35.80 0.20 0.56% 212,700 0 212,700 0.00 0 0 35.60 36.10 35.40
05/08/2022 36.10 0.70 1.98% 382,900 0 382,900 0.00 0 0 35.50 36.20 35.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
8,462,647.36 8,463,075.88 8,143,868.87 7,895,963.50 8,466,174.26
Vốn chủ sở hữu
3,018,344.67 2,866,205.46 2,880,631.20 3,036,690.92 3,216,937.09
Doanh thu thuần
2,396,825.96 2,724,864.55 1,992,367.95 3,110,081.66 2,345,318.08
Lợi nhuận gộp
592,669.64 349,573.78 353,912.39 666,592.25 552,682.68
LN từ hoạt động SXKD
226,207.68 49,640.79 54,117.49 124,292.78 224,327.24
Lợi nhuận sau thuế
183,636.09 47,327.55 31,185.34 159,720.58 184,014.71
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
181,812.12 47,071.60 31,668.50 160,773.98 183,464.85
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
22.62 19.42 18.85 19.20 18.90
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
7.27 6.00 5.27 5.18 5.25
ROA (trailing 4 quý) %
8.60 6.45 5.31 5.66 5.13
ROE (trailing 4 quý) %
21.10 16.97 14.63 14.23 14.10

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Tên giao dịch
Tên viết tắt Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang)
Trụ sở chính 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Số điện thoại +84 (296) 384129
Fax +84 (296) 384132
Số lượng nhân sự 3420
Website www.agpps.com.vn
Vốn điều lệ 805,933,400,000


 • Năm 1993: Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang được thành lập;
 • Năm 2004: Tiến hành cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang với vốn điều lệ 150 tỷ đồng;
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
 • Ngày 04/10/2007: Trở thành công ty đại chúng;
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng;
 • Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 621 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 652 tỷ đồng;
 • Ngày 23/08/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời;
 • Ngày 19/11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 671 tỷ đồng;
 • Ngày 27/07/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 21/11/2018: Tăng vốn điều lệ lên 805.933.400.000 đồng;

 • Sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống;
 • Sản xuất và kinh doanh bao bì giấy;
 • Sản xuất và kinh doanh nhiều loại gạo;
 • Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình nhà ở và cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ