Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NDP - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 25.20 28.90 21.50 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 279.72 Số cổ phiếu đang lưu hành 11,100,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 4,995,000
Dao động giá 52 tuần 20.50-34.30 Room còn lại NĐTNN 5,438,600
KLGD trung bình (10 ngày) 1,500 P/E cơ bản 13.83
% Biến động giá 5 phiên 7.23 P/E pha loãng 20.74
% biến động giá 1 tháng 16.67 P/B 1.28
% biến động giá 3 tháng 3.28 EPS cơ bản (12 tháng) 1.82
% biến động giá 6 tháng 5.00 EPS pha loãng (12 tháng) 1.21
% biến động giá từ đầu năm -18.18 Giá trị sổ sách 19.64
% biến động giá 1 năm 5.88 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.97
% biến động giá kể từ khi niêm yết -18.18 ROE (trailing 4 quý) % 9.41
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/09/2021 25.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.20 25.20 25.20
24/09/2021 25.20 1.70 7.23% 300 7,560,000 300 0.01 0 0 25.20 25.20 25.20
23/09/2021 23.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.50 23.50 23.50
22/09/2021 23.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.50 23.50 23.50
21/09/2021 23.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.50 23.50 23.50
20/09/2021 23.50 -0.60 -2.49% 700 16,450,000 700 0.02 0 0 23.50 23.50 23.50
17/09/2021 24.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 24.10 24.10 24.10
16/09/2021 24.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 24.10 24.10 24.10
15/09/2021 24.30 0.30 1.25% 500 12,060,000 500 0.01 0 0 24.00 24.30 24.00
14/09/2021 24.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 24.00 24.00 24.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q1 2017 Q2 2017
Tổng tài sản
157,487.30 337,928.70 169,524.18 172,638.73 221,240.45
Vốn chủ sở hữu
133,734.50 140,329.69 144,363.31 143,141.31 148,099.85
Doanh thu thuần
28,428.41 22,682.43 211,848.47 24,214.06 29,155.77
Lợi nhuận gộp
10,052.54 8,883.98 11,670.08 10,816.60 14,055.40
LN từ hoạt động SXKD
4,922.11 7,532.40 4,859.78 3,909.92 6,358.73
Lợi nhuận sau thuế
4,130.85 6,864.19 4,193.62 3,754.73 5,195.55
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,130.85 6,864.19 4,193.62 3,754.73 5,195.55
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược phẩm 2/9
Trụ sở chính 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15,, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3868734
Fax +84 (28) 3868735
Số lượng nhân sự 226
Website www.nadyphar.com.vn
Vốn điều lệ 111,000,000,000


  • Năm 1976: Xí nghiệp Dược phẩm 2-9, tiền thân của công ty, được thành lập.
  • Năm 2001: Công ty tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng.
  • Ngày 09/04/2013: Chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
  • Ngày 21/06/2019: Tăng vốn điều lệ lên 111 tỷ đồng

  • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ