Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
16.10 0.10 0.62% 16.00 17.10 14.90 15.95-16.60 44,310 7.23 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,206.16 Số cổ phiếu đang lưu hành 72,880,000.00
Giá mở cửa 16.00 SLCP giao dịch tự do 21,864,000
Dao động giá 52 tuần 15.85-64.00 Room còn lại NĐTNN 72,396,558
KLGD trung bình (10 ngày) 273,730 P/E cơ bản 7.32
% Biến động giá 5 phiên 7.33 P/E pha loãng 7.32
% biến động giá 1 tháng 15.00 P/B 0.98
% biến động giá 3 tháng -5.29 EPS cơ bản (12 tháng) 2.26
% biến động giá 6 tháng -50.15 EPS pha loãng (12 tháng) 2.26
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 16.90
% biến động giá 1 năm -60.92 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.04
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 13.98
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 16.10 0.10 0.63% 44,310 0 44,310 0.00 0 0 16.00 16.60 15.95
17/08/2022 16.00 0.80 5.26% 54,590 0 54,590 0.00 0 0 15.30 16.00 14.80
16/08/2022 15.20 0 0 18,490 0 18,490 0.00 0 0 15.20 15.35 15.00
15/08/2022 15.20 0.20 1.33% 18,400 0 18,400 0.00 0 0 15.10 15.30 14.80
12/08/2022 15.00 0.05 0.33% 8,960 0 8,960 0.00 0 0 14.65 15.00 14.65
11/08/2022 14.95 -0.15 -0.99% 36,250 0 36,250 0.00 0 0 15.25 15.50 14.95
10/08/2022 15.10 -0.15 -0.98% 22,790 0 22,790 0.00 0 0 15.30 15.40 15.10
09/08/2022 15.25 0.10 0.66% 24,380 0 24,380 0.00 0 0 15.35 15.35 15.00
08/08/2022 15.15 0.25 1.68% 32,450 0 32,450 0.00 0 0 14.90 15.30 14.90
05/08/2022 14.90 0.05 0.34% 13,110 0 13,110 0.00 0 0 14.85 14.90 14.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
1,883,307.95 1,925,971.92 1,792,171.29 1,896,862.87 1,977,554.50
Vốn chủ sở hữu
613,923.78 605,777.75 639,590.17 654,686.40 684,770.73
Doanh thu thuần
488,419.44 531,653.97 495,015.21 568,611.06 548,301.18
Lợi nhuận gộp
71,415.96 82,742.99 98,945.83 109,834.83 114,569.41
LN từ hoạt động SXKD
15,273.23 14,787.55 38,413.50 27,246.27 37,254.41
Lợi nhuận sau thuế
11,686.65 8,578.62 36,812.43 15,102.51 30,078.04
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
11,681.92 8,516.53 36,734.49 15,039.46 30,079.70
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
15.61 16.08 16.83 17.42 18.94
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.38 3.27 3.83 1.91 2.26
ROA (trailing 4 quý) %
8.05 7.05 7.58 4.00 4.76
ROE (trailing 4 quý) %
21.49 20.01 22.14 11.13 13.98

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Tên giao dịch
Tên viết tắt Nhựa Hà Nội
Trụ sở chính Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3875688
Fax +84 (24) 3875688
Số lượng nhân sự 1513
Website www.hanoiplastics.com.vn
Vốn điều lệ 364,400,000,000


 • Ngày 24/01/1972: Xí nghiệp Nhựa Hà Nội trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ/UB-CN của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Ngày 10/08/1993: Chuyển đổi thành Công ty Nhựa Hà Nội trực thuộc Sở Công Nghiệp Hà Nội theo Quyết định số 2977/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội;
 • Ngày 08/08/2005:  Chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhựa Hà Nội theo Quyết định số 126/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội;
 • Ngày 26/11/2007: UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhựa Hà Nội;
 • Ngày 27/12/2007: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mức giá đấu thành công bình quân là 27.958 đồng/cổ phần;
 • Ngày 16/09/2008: UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhựa Hà Nội thành Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
 • Ngày 31/10/2008: Chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ là 65 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100858 cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội;
 • Ngày 25/04/2017: Trở thành công ty đại chúng theo công văn số 2233/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 08/09/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 13/02/2019: Tăng vốn điều lệ lên 168 tỷ đồng;
 • Ngày 16/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 344,4 tỷ đồng;
 • Ngày 22/11/2019: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 12/12/2019: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 29/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 364.400.000.000 đồng;

 


 • Sản xuất các sản phẩm nhựa thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ;
 • Sản xuất chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy;
 • Sản xuất chế tạo linh kiện điện, điện tử, phụ kiện xây dựng;
 • Cung cấp hộp nhựa, pallet công nghiệp;
 • Thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho ngành nhựa;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ