Mã Chứng Khoán   Tin tức  

OPC - Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
57.00 0 0 57.00 60.90 53.10 56.00-57.00 1,000 0.56 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,514.90 Số cổ phiếu đang lưu hành 26,577,280.00
Giá mở cửa 57.00 SLCP giao dịch tự do 6,644,320
Dao động giá 52 tuần 53.80-70.00 Room còn lại NĐTNN 11,723,233
KLGD trung bình (10 ngày) 3,560 P/E cơ bản 14.20
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 14.20
% biến động giá 1 tháng -0.87 P/B 2.16
% biến động giá 3 tháng -0.70 EPS cơ bản (12 tháng) 4.01
% biến động giá 6 tháng -3.39 EPS pha loãng (12 tháng) 4.01
% biến động giá từ đầu năm 62.86 Giá trị sổ sách 26.35
% biến động giá 1 năm 1.79 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.26
% biến động giá kể từ khi niêm yết -8.80 ROE (trailing 4 quý) % 14.88
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/09/2021 57.00 0 0 10,000 564,000,000 10,000 0.56 0 0 57.00 57.00 56.00
24/09/2021 57.00 0 0 137,143 7,816,001,000 2,600 0.15 134,543 7,668,951,000 57.00 57.00 56.00
23/09/2021 57.00 0 0 4,100 231,970,000 4,100 0.23 0 0 57.00 57.40 56.00
22/09/2021 57.00 0 0 2,800 159,450,000 2,800 0.16 0 0 57.00 57.00 56.50
21/09/2021 57.00 0 0 5,300 300,410,000 5,300 0.30 0 0 57.70 57.70 55.90
20/09/2021 56.20 -0.80 -1.40% 2,800 158,590,000 2,800 0.16 0 0 57.00 57.40 56.20
17/09/2021 57.00 0 0 3,400 192,280,000 3,400 0.19 0 0 57.00 57.30 53.30
16/09/2021 57.00 -0.50 -0.87% 5,000 287,590,000 5,000 0.29 0 0 58.00 58.00 56.10
15/09/2021 57.50 0.50 0.88% 1,000 57,050,000 1,000 0.06 0 0 57.00 57.50 57.00
14/09/2021 56.50 -0.50 -0.88% 1,800 102,050,000 1,800 0.10 0 0 57.00 57.00 56.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
1,184,270.69 1,159,656.02 1,152,624.90 1,259,469.37 1,194,980.28
Vốn chủ sở hữu
688,097.04 709,782.15 710,514.70 747,347.21 700,293.87
Doanh thu thuần
193,854.09 213,572.96 291,479.58 278,934.12 194,241.76
Lợi nhuận gộp
70,829.37 78,611.28 114,052.43 120,227.11 76,492.96
LN từ hoạt động SXKD
26,764.55 28,228.38 37,129.42 46,590.31 22,306.49
Lợi nhuận sau thuế
21,157.79 21,685.11 27,633.68 36,832.51 16,869.06
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
21,702.82 22,903.30 28,837.14 36,983.22 17,938.74
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
39.71 39.19 38.90 39.24 39.80
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.98 3.73 3.98 4.15 4.01
ROA (trailing 4 quý) %
8.86 8.40 9.07 9.29 8.95
ROE (trailing 4 quý) %
15.09 14.13 15.13 15.47 14.88

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC
Tên giao dịch OPC Pharmaceutical JSC
Tên viết tắt Dược phẩm OPC
Trụ sở chính 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3751711
Fax +84 (28) 3875204
Số lượng nhân sự 1033
Website www.opcpharma.com
Vốn điều lệ 265,772,800,000


 • Ngày 24/10/1977: Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Dược phẩm TW 26 – OPC được thành lập;
 • Năm 2002: Công ty cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với VĐL là 20 tỷ đồng;
 • Tháng 04, 2006: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng;
 • Tháng 02, 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Tháng 07, 2007: Tăng vốn điều lệ lên 78 tỷ đồng;
 • Tháng 01, 2008: Tăng vốn điều lệ lên 81,9 tỷ đồng;
 • Ngày 30/10/2008: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Tháng 10, 2011: Tăng vốn điều lệ lên 122,848 tỷ đồng;
 • Tháng 08, 2012: Tăng vốn điều lệ lên 128,568 tỷ đồng;
 • Tháng 12, 2014: Tăng vốn điều lệ lên 192,851 tỷ đồng;
 • Tháng 08, 2015: Tăng vốn điều lệ lên 202,493 tỷ đồng;
 • Tháng 12, 2005: Tăng vốn điều lệ lên 253,116 tỷ đồng;
 • Tháng 08, 2018: Tăng vốn điều lệ lên 265,772 tỷ đồng;

 


 • Trồng và chế biến dược liệu;
 • Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vật tư, máy móc, trang thiết bị y tế, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm và các sản phẩm khác;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm ngoài thuốc;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP OPC - Eximland 50%
CTCP Dược phẩm Dược liệu OPC - Bắc Giang 40%
Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm OPC Bình Dương 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ