Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PAI - Công ty Cổ phần Công nghê thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (UPCOM)

Ngành: Viễn thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 10.50 12.00 9.00 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 64.80 Số cổ phiếu đang lưu hành 4,235,290.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 82,650
Dao động giá 52 tuần 8.50-17.90 Room còn lại NĐTNN 2,070,292
KLGD trung bình (10 ngày) 500 P/E cơ bản 17.56
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 17.56
% biến động giá 1 tháng -13.93 P/B 1.34
% biến động giá 3 tháng -13.93 EPS cơ bản (12 tháng) 0.87
% biến động giá 6 tháng -19.23 EPS pha loãng (12 tháng) 0.87
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 11.38
% biến động giá 1 năm -19.85 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.92
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 7.66
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
08/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
07/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
06/06/2023 10.50 0 0 500 0 500 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
05/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
02/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
01/06/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
31/05/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
30/05/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50
29/05/2023 10.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 10.50 10.50 10.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016
Tổng tài sản
55,455.80 57,704.03 59,098.15 57,509.03 56,989.05
Vốn chủ sở hữu
40,772.13 41,145.45 42,521.49 43,177.33 43,984.88
Doanh thu thuần
14,119.31 18,285.00 17,707.14 25,878.17 18,172.21
Lợi nhuận gộp
4,024.91 3,649.99 4,933.46 4,697.58 3,564.89
LN từ hoạt động SXKD
1,318.76 807.35 1,559.46 815.24 963.27
Lợi nhuận sau thuế
1,320.26 607.72 1,487.57 655.83 807.56
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,320.26 607.72 1,487.57 655.83 807.56
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
21.05
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.84
ROA (trailing 4 quý) %
6.08
ROE (trailing 4 quý) %
8.42

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghê thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Tên giao dịch
Tên viết tắt CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí - PAIC
Trụ sở chính Tầng 14, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3772272
Fax +84 (24) 3772594
Số lượng nhân sự 84
Website www.paic.pvn.vn
Vốn điều lệ 42,352,900,000
Trưởng BKS Vũ Trường Quang
TV BKS Nguyễn Thị Kim Anh
TV HĐQT Lê Ngọc Diệp


  • Ngày 03/08/2006: Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 2092/QĐ-DKVN của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam;
  • Ngày 21/07/2008: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 1648/QĐ-DKVN về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;
  • Ngày 25/12/2008: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị Quyết số 3160/NQ-DKVN về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;
  • Ngày 16/02/2009: Chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 34.267.100.000 đồng;
  • Ngày 03/11/2011: Tăng vốn điều lệ lên 42.352.900.000 đồng;
  • Ngày 05/10/2015: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6299/UBCK-QLPH;
  • Ngày 23/01/2017: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM; 

  • Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông;
  • Cung cấp dịch vụ tự động hóa và tích hợp hệ thống;
  • Cung cấp dịch vụ phần mềm; 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ