Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PC1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
40.00 0.50 1.27% 39.50 42.25 36.75 37.55-40.30 199,100 77.48 70 Mua Bán


Thị giá vốn 7,760.27 Số cổ phiếu đang lưu hành 235,159,649.00
Giá mở cửa 39.10 SLCP giao dịch tự do 129,337,807
Dao động giá 52 tuần 23.90-48.95 Room còn lại NĐTNN 106,372,450
KLGD trung bình (10 ngày) 2,660,480 P/E cơ bản 10.25
% Biến động giá 5 phiên 4.99 P/E pha loãng 10.25
% biến động giá 1 tháng 3.90 P/B 1.21
% biến động giá 3 tháng -15.25 EPS cơ bản (12 tháng) 3.22
% biến động giá 6 tháng 1.65 EPS pha loãng (12 tháng) 3.22
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 27.36
% biến động giá 1 năm 51.23 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.52
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 12.13
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
01/07/2022 40.00 0.50 1.27% 199,100 0 199,100 0.00 0 0 39.10 40.30 37.55
30/06/2022 39.50 -0.10 -0.25% 241,070 0 241,070 0.00 0 0 40.00 41.30 39.50
29/06/2022 39.60 1.00 2.59% 156,160 0 156,160 0.00 0 0 38.60 39.60 38.30
28/06/2022 38.60 -0.20 -0.52% 242,330 0 242,330 0.00 0 0 38.85 40.50 37.50
27/06/2022 38.80 0.70 1.84% 169,720 0 169,720 0.00 0 0 38.60 39.85 38.10
24/06/2022 38.10 -1.10 -2.81% 142,420 0 142,420 0.00 0 0 39.80 39.80 38.00
23/06/2022 39.20 2.55 6.96% 242,830 0 242,830 0.00 0 0 36.00 39.20 35.60
22/06/2022 36.65 -2.75 -6.98% 414,480 0 414,480 0.00 0 0 39.40 39.80 36.65
21/06/2022 39.40 -2.95 -6.97% 474,460 0 474,460 0.00 0 0 41.50 43.20 39.40
20/06/2022 42.35 -3.15 -6.92% 377,910 0 377,910 0.00 0 0 45.50 45.90 42.35

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
12,577,126.82 15,939,967.11 17,797,893.73 18,796,445.98 19,169,516.63
Vốn chủ sở hữu
5,152,088.74 5,846,690.73 6,035,216.51 6,280,758.12 6,434,187.30
Doanh thu thuần
1,548,344.22 2,987,713.39 3,131,207.78 2,145,676.75 1,477,928.43
Lợi nhuận gộp
187,717.84 242,338.60 314,721.79 399,952.84 349,959.12
LN từ hoạt động SXKD
92,513.59 391,913.83 200,134.76 212,551.48 195,626.35
Lợi nhuận sau thuế
79,916.06 341,827.28 156,403.61 185,954.30 179,490.47
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
78,357.32 327,759.48 143,882.07 141,061.01 133,030.12
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
16.69 12.53 10.49 11.76 13.42
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.58 3.65 2.96 3.02 3.22
ROA (trailing 4 quý) %
4.60 5.65 4.78 4.73 4.16
ROE (trailing 4 quý) %
10.45 13.66 12.52 12.58 12.13

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
Tên giao dịch
Tên viết tắt Tập đoàn PC1
Trụ sở chính Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3845632
Fax +84 (24) 3823199
Số lượng nhân sự 1348
Website http://pcc1.vn/
Vốn điều lệ 2,351,596,490,000


 • Ngày 02/03/1963: Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm được thành lập;
 • Năm 1979: Đổi tên thành Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 1;
 • Năm 1988: Công ty Xây lắp điện I được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 1 với Công ty xây lắp Đường dây và Trạm Hà Nội;
 • Năm 2005: Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện I với vốn điều lệ 50 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 66,67 tỷ đồng;
 • Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Tháng 02/2011: Tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng;
 • Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
 • Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 201 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 341.694.850.000 đồng;
 • Tháng 06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 637.821.960.000 đồng;
 • Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 752.629.140.000 đồng;
 • Ngày 16/11/2016: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 978.413.200.000 đồng;
 • Ngày 11/12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.154.528.420.000 đồng;
 • Ngày 18/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.327.702.940.000 đồng;
 • Ngày 21/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1.593.239.290.000 đồng;
 • Ngày 08/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1.911.881.590.000 đồng;
 • Ngày 01/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2.351.596.490.000 đồng;
 • Ngày 02/03/2022: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;

 • Xây lắp điện;
 • Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
 • Khai thác khoáng sản;
 • Đầu tư dự án thủy điện;
 • Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ