Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PC1 - Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
26.70 -0.60 -2.20% 27.30 29.20 25.40 26.50-27.30 45,930 12.39 70 Mua Bán


Thị giá vốn 5,104.71 Số cổ phiếu đang lưu hành 191,187,727.00
Giá mở cửa 27.00 SLCP giao dịch tự do 114,712,636
Dao động giá 52 tuần 16.50-30.50 Room còn lại NĐTNN 74,240,528
KLGD trung bình (10 ngày) 701,710 P/E cơ bản 10.37
% Biến động giá 5 phiên -5.65 P/E pha loãng 10.37
% biến động giá 1 tháng 5.33 P/B 0.99
% biến động giá 3 tháng -6.15 EPS cơ bản (12 tháng) 2.58
% biến động giá 6 tháng 18.93 EPS pha loãng (12 tháng) 2.58
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 26.95
% biến động giá 1 năm 53.89 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.05
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 10.45
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2021 26.70 -0.60 -2.20% 459,300 12,391,565,000 459,300 12.39 0 0 27.00 27.30 26.50
23/06/2021 27.30 -1.05 -3.70% 877,300 24,189,725,000 877,300 24.19 0 0 28.10 28.25 27.15
22/06/2021 28.35 -0.05 -0.18% 482,100 13,704,405,000 482,100 13.70 0 0 28.50 28.70 28.25
21/06/2021 28.40 0.10 0.35% 891,000 25,165,665,000 891,000 25.17 0 0 27.90 28.85 27.70
18/06/2021 28.30 0.10 0.35% 971,100 27,730,570,000 971,100 27.73 0 0 28.50 28.90 28.20
17/06/2021 28.20 -0.20 -0.70% 487,400 13,687,855,000 487,400 13.69 0 0 28.00 28.30 27.60
16/06/2021 28.40 1.55 5.77% 1,872,600 52,281,010,000 1,872,600 52.28 0 0 26.85 28.50 26.85
15/06/2021 26.85 0.10 0.37% 391,100 10,480,885,000 391,100 10.48 0 0 26.55 27.05 26.35
14/06/2021 26.75 -0.30 -1.11% 201,100 5,392,575,000 201,100 5.39 0 0 27.00 27.45 26.55
11/06/2021 27.05 -0.30 -1.10% 384,100 10,557,050,000 384,100 10.56 0 0 27.35 28.00 26.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
8,714,751.11 9,350,374.61 10,154,103.61 10,723,835.86 12,577,126.82
Vốn chủ sở hữu
3,792,322.34 4,271,581.76 4,662,673.99 4,762,625.58 5,152,088.74
Doanh thu thuần
1,369,666.18 1,171,006.51 1,643,811.98 2,472,081.18 1,548,344.22
Lợi nhuận gộp
198,989.74 298,815.89 335,205.65 319,238.43 187,717.84
LN từ hoạt động SXKD
112,368.78 163,151.02 190,095.97 160,188.60 92,513.59
Lợi nhuận sau thuế
88,438.69 128,372.89 177,164.40 143,513.44 79,916.06
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
91,187.88 122,435.70 159,273.74 132,290.03 78,357.32
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
14.05 15.90 17.48 17.39 16.69
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.26 2.17 2.23 2.68 2.58
ROA (trailing 4 quý) %
4.34 3.98 4.67 5.39 4.60
ROE (trailing 4 quý) %
9.85 8.98 10.40 12.12 10.45

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây lắp điện I
Tên giao dịch
Tên viết tắt Xây lắp điện I
Trụ sở chính Số 18 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 38456329
Fax +84 (24) 38231997
Số lượng nhân sự 1348
Website www.pcc1.vn
Vốn điều lệ 1,911,881,590,000


 • Ngày 02/03/1963: Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm được thành lập;
 • Năm 1979: Đổi tên thành Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 1;
 • Năm 1988: Công ty Xây lắp điện I được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm 1 với Công ty xây lắp Đường dây và Trạm Hà Nội;
 • Năm 2005: Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp điện I với vốn điều lệ 50 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 66,67 tỷ đồng;
 • Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Tháng 02/2011: Tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng;
 • Tháng 06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
 • Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 201 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 341.694.850.000 đồng;
 • Tháng 06/2016: Tăng vốn điều lệ lên 637.821.960.000 đồng;
 • Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 752.629.140.000 đồng;
 • Ngày 16/11/2016: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 978.413.200.000 đồng;
 • Ngày 11/12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.154.528.420.000 đồng;
 • Ngày 18/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.327.702.940.000 đồng;
 • Ngày 21/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1.593.239.290.000 đồng;
 • Ngày 08/01/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1.911.881.590.000 đồng;

 • Xây lắp điện;
 • Thiết kế chế tạo kết cấu thép;
 • Khai thác khoáng sản;
 • Đầu tư dự án thủy điện;
 • Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ