Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PCE - Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung (HNX)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
31.50 0.60 1.94% 30.90 33.90 27.90 30.90-33.60 29,700 0.96 100 Mua Bán


Thị giá vốn 226.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 10,000,000.00
Giá mở cửa 30.90 SLCP giao dịch tự do 1,200,000
Dao động giá 52 tuần 11.10-33.90 Room còn lại NĐTNN 4,779,088
KLGD trung bình (10 ngày) 174,400 P/E cơ bản 3.26
% Biến động giá 5 phiên 9.38 P/E pha loãng 3.26
% biến động giá 1 tháng 26.51 P/B 1.05
% biến động giá 3 tháng 30.71 EPS cơ bản (12 tháng) 6.93
% biến động giá 6 tháng 30.17 EPS pha loãng (12 tháng) 6.93
% biến động giá từ đầu năm 85.29 Giá trị sổ sách 21.49
% biến động giá 1 năm 126.62 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.31
% biến động giá kể từ khi niêm yết 85.29 ROE (trailing 4 quý) % 36.12
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 31.50 0.60 1.94% 29,700 0 29,700 0.00 0 0 30.90 33.60 30.90
08/08/2022 30.90 2.10 7.29% 34,500 0 34,500 0.00 0 0 30.00 30.90 30.00
05/08/2022 28.80 0 0 10,400 0 10,400 0.00 0 0 28.80 30.00 28.30
04/08/2022 28.80 -0.70 -2.37% 18,100 0 18,100 0.00 0 0 30.50 30.70 28.80
03/08/2022 29.50 0.50 1.72% 12,200 0 12,200 0.00 0 0 27.80 29.50 27.80
02/08/2022 29.00 0.20 0.69% 18,400 0 18,400 0.00 0 0 28.60 29.00 27.60
01/08/2022 28.80 1.70 6.27% 17,100 0 17,100 0.00 0 0 27.90 28.80 27.70
29/07/2022 27.10 0.10 0.37% 6,700 0 6,700 0.00 0 0 27.10 27.10 27.00
28/07/2022 27.00 1.20 4.65% 15,900 0 15,900 0.00 0 0 26.00 27.10 25.90
27/07/2022 25.80 0.50 1.98% 13,600 0 13,600 0.00 0 0 25.80 25.80 25.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
330,255.66 340,622.90 375,703.17 284,400.69 534,756.00
Vốn chủ sở hữu
168,370.82 176,364.61 173,013.21 203,386.09 214,919.85
Doanh thu thuần
481,452.38 835,795.66 703,571.54 1,015,799.24 965,560.39
Lợi nhuận gộp
19,769.05 27,125.73 24,011.35 63,396.73 26,003.07
LN từ hoạt động SXKD
9,933.47 11,224.33 10,836.22 40,907.48 14,417.20
Lợi nhuận sau thuế
8,020.81 10,376.52 8,648.60 38,763.41 11,533.76
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
8,020.81 10,376.52 8,648.60 38,763.41 11,533.76
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
3.36 3.59 3.83 4.42 3.99
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.83 2.31 3.02 6.58 6.93
ROA (trailing 4 quý) %
6.41 8.08 9.73 27.36 18.06
ROE (trailing 4 quý) %
11.12 13.89 17.83 36.19 36.12

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung
Trụ sở chính Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại +84 (256) 384848
Fax +84 (256) 384858
Số lượng nhân sự 51
Website http://www.pce.vn
Vốn điều lệ 100,000,000,000


  • Ngày 14/01/2005: Thành lập Chi nhánh Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại miền Trung và Tây Nguyên.
  • Ngày 27/12/2007: Đổi tên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Tây Nguyên;
  • Ngày 15/08/2008: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung;
  • Ngày 01/01/2011: Công ty tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.
  • Ngày 23/07/2015: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

  • Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ