Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGN - Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (HNX)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.30 0 0 12.30 13.50 11.10 11.60-12.40 48,700 0.59 100 Mua Bán


Thị giá vốn 106.39 Số cổ phiếu đang lưu hành 7,545,647.00
Giá mở cửa 11.80 SLCP giao dịch tự do 3,772,824
Dao động giá 52 tuần 12.80-18.50 Room còn lại NĐTNN 3,645,427
KLGD trung bình (10 ngày) 377,800 P/E cơ bản 9.20
% Biến động giá 5 phiên -0.81 P/E pha loãng 9.20
% biến động giá 1 tháng 2.50 P/B 1.16
% biến động giá 3 tháng -13.38 EPS cơ bản (12 tháng) 1.53
% biến động giá 6 tháng -7.52 EPS pha loãng (12 tháng) 1.53
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 12.12
% biến động giá 1 năm -24.54 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.26
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 13.25
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 12.30 0 0 48,700 0 48,700 0.00 0 0 11.80 12.40 11.60
17/08/2022 12.30 -0.10 -0.81% 44,800 0 44,800 0.00 0 0 12.30 12.30 12.30
16/08/2022 12.40 0.10 0.81% 8,500 0 8,500 0.00 0 0 11.70 12.40 11.70
15/08/2022 12.30 -0.10 -0.81% 15,100 0 15,100 0.00 0 0 11.70 12.30 11.70
12/08/2022 12.40 0 0 2,000 0 2,000 0.00 0 0 12.10 12.40 12.10
11/08/2022 12.40 -0.10 -0.80% 25,000 0 25,000 0.00 0 0 11.80 12.40 11.70
10/08/2022 12.50 0 0 11,700 0 11,700 0.00 0 0 11.70 12.50 11.70
09/08/2022 12.50 0.30 2.46% 25,900 0 25,900 0.00 0 0 12.40 12.50 11.70
08/08/2022 12.20 0.10 0.83% 67,800 0 67,800 0.00 0 0 11.90 12.20 11.60
05/08/2022 12.10 -0.40 -3.20% 128,300 0 128,300 0.00 0 0 11.80 12.10 11.70

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
164,791.89 136,218.33 141,782.72 153,978.13 154,852.47
Vốn chủ sở hữu
80,498.22 83,014.16 85,181.47 89,572.91 91,446.92
Doanh thu thuần
36,558.05 45,089.70 37,506.62 51,204.98 44,517.39
Lợi nhuận gộp
3,685.58 5,494.72 4,646.34 7,384.23 4,319.94
LN từ hoạt động SXKD
1,786.26 3,939.31 3,074.64 5,528.14 2,358.55
Lợi nhuận sau thuế
1,409.05 3,132.33 2,167.31 4,391.45 1,874.01
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,409.05 3,132.33 2,167.31 4,391.45 1,874.01
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.47 11.76 12.21 12.45 12.25
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.40 2.39 1.66 1.61 1.53
ROA (trailing 4 quý) %
7.02 8.14 7.32 8.50 7.88
ROE (trailing 4 quý) %
16.74 17.16 13.74 16.36 13.25

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phụ Gia Nhựa
Trụ sở chính Thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 41
Website https://pgn.com.vn/
Vốn điều lệ 75,456,470,000


 • Ngày 12/07/2007: Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa (PGN) được thành lập, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 1903000318, với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng;
 • Ngày 08/12/2010: Giảm vốn điều lệ xuống còn 16 tỷ đồng;
 • Ngày 27/12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng;
 • Ngày 19/10/2018: Chính thức trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 03/06/2019: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộ (HNX);
 • Ngày 22/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 67,97 tỷ đồng;
 • Ngày 21/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 75,4 tỷ đồng;

 • Sản xuất sản phẩm hóa chất chưa được phân vào đâu;
 • Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự;
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic;
 • Bán buôn tổng hợp;
 • Vận tải hàng hóa.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ