Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.70 0 0 25.70 27.45 23.95 25.35-26.80 870 0.22 100 Mua Bán


Thị giá vốn 32,917.61 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,123,468,046.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 7,507,126
Dao động giá 52 tuần 16.90-42.40 Room còn lại NĐTNN 561,548,023
KLGD trung bình (10 ngày) 20,450 P/E cơ bản 10.43
% Biến động giá 5 phiên -3.93 P/E pha loãng 10.43
% biến động giá 1 tháng -11.07 P/B 1.80
% biến động giá 3 tháng -28.61 EPS cơ bản (12 tháng) 2.81
% biến động giá 6 tháng -34.10 EPS pha loãng (12 tháng) 2.81
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 16.25
% biến động giá 1 năm 47.70 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.71
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 18.35
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 25.70 0 0 870 0 870 0.00 0 0 25.70 26.80 25.35
24/06/2022 25.70 -0.25 -0.96% 1,620 0 1,620 0.00 0 0 27.10 27.10 25.70
23/06/2022 25.95 -0.80 -2.99% 1,940 0 1,940 0.00 0 0 26.75 26.10 25.20
22/06/2022 26.75 -0.20 -0.74% 250 0 250 0.00 0 0 27.50 27.50 26.00
21/06/2022 26.95 -0.65 -2.36% 1,150 0 1,150 0.00 0 0 26.50 27.80 26.45
20/06/2022 27.60 -0.65 -2.30% 1,350 0 1,350 0.00 0 0 28.25 29.75 27.10
17/06/2022 28.25 -1.05 -3.58% 2,410 0 2,410 0.00 0 0 28.90 28.90 27.25
16/06/2022 29.30 0.90 3.17% 3,110 0 3,110 0.00 0 0 28.40 29.95 28.00
15/06/2022 28.40 -0.60 -2.07% 2,780 0 2,780 0.00 0 0 29.05 29.05 28.20
14/06/2022 29.00 0.45 1.58% 4,970 0 4,970 0.00 0 0 28.55 29.40 28.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
72,795,441.94 71,608,638.71 70,556,931.14 69,262,194.90 70,602,460.17
Vốn chủ sở hữu
15,754,242.68 16,434,472.54 16,780,534.88 17,363,807.04 18,252,917.46
Doanh thu thuần
9,142,237.24 10,492,755.11 8,762,174.44 9,298,091.56 10,904,668.12
Lợi nhuận gộp
834,457.57 1,219,642.10 893,984.52 1,397,987.53 1,311,223.64
LN từ hoạt động SXKD
925,975.06 989,075.99 1,063,619.66 891,214.12 1,059,336.14
Lợi nhuận sau thuế
790,257.53 855,661.63 903,375.47 584,279.88 843,768.23
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
786,038.71 854,565.07 888,853.05 566,367.05 847,427.54
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
11.90 12.64 11.89 11.35 12.22
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.76 2.58 2.89 2.80 2.81
ROA (trailing 4 quý) %
4.23 3.99 4.52 4.46 4.48
ROE (trailing 4 quý) %
21.60 19.05 20.27 19.41 18.35

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Tên giao dịch
Tên viết tắt Tổng Công ty Phát điện 3
Trụ sở chính Số 60-66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 2478
Website http://www.genco3.com
Vốn điều lệ 11,234,680,460,000


 • Ngày 01/06/2012: Tổng Công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.
 • Năm 2013: Thành lập Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình.
 • Năm 2014: Thành lập ban kiểm soát nội bộ EVNGENCO 3.
 • Năm 2015: Thành lập Công ty Nhiệt điện Mông Dương, tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ EVN.
 • Năm 2016: Thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3.
 • Năm 2017: Thành lập Công ty Nhiệt điện Hòa Bình.
 • Ngày 21/03/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM.
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 10.699.695.770.000 đồng;
 • Ngày 05/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 11.234.680.460.000 đồng;
 • Ngày 29/12/2021: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 24/01/2022: Huỷ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 10/02/2022: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện năng.
 • Quản lý vận hành các dây chuyền sản xuất điện, công trình điện, khai thác chế biến nguyên liệu sản xuất điện.
 • Đầu tư, thi công xây dựng các nhà máy điện và các công trình kỹ thuật khác.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo các nhà máy điện và các thiết bị điện. 
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát điện Sê San 3A 30%