Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PJT - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
11.10 -0.30 -2.63% 11.40 12.15 10.65 10.65-11.75 410 0.05 100 Mua Bán


Thị giá vốn 262.66 Số cổ phiếu đang lưu hành 23,040,717.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 5,760,179
Dao động giá 52 tuần 9.55-12.90 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 14,640 P/E cơ bản 6.45
% Biến động giá 5 phiên -0.89 P/E pha loãng 6.45
% biến động giá 1 tháng -11.20 P/B 0.76
% biến động giá 3 tháng -5.93 EPS cơ bản (12 tháng) 1.77
% biến động giá 6 tháng -5.13 EPS pha loãng (12 tháng) 1.77
% biến động giá từ đầu năm 11.00 Giá trị sổ sách 15.08
% biến động giá 1 năm 12.90 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 10.53
% biến động giá kể từ khi niêm yết -75.33 ROE (trailing 4 quý) % 12.26
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/07/2021 11.10 -0.30 -2.63% 410 0 410 0.00 0 0 11.40 11.75 10.65
26/07/2021 11.40 0 0 3,900 44,610,000 3,900 0.04 0 0 11.40 11.50 11.40
23/07/2021 11.95 -1.05 -8.08% 25,600 302,320,000 25,600 0.30 0 0 11.95 11.95 11.40
22/07/2021 13.00 0.50 4.00% 34,600 447,655,000 34,600 0.45 0 0 12.75 13.20 12.75
21/07/2021 12.50 -0.10 -0.79% 18,200 229,440,000 18,200 0.23 0 0 12.50 12.75 12.50
20/07/2021 12.60 0.25 2.02% 8,300 104,345,000 8,300 0.10 0 0 12.35 12.75 12.50
19/07/2021 12.35 -0.15 -1.20% 13,400 167,330,000 13,400 0.17 0 0 12.50 12.50 12.35
16/07/2021 12.50 0.80 6.84% 24,300 303,505,000 24,300 0.30 0 0 11.70 12.50 12.30
15/07/2021 11.70 -0.80 -6.40% 3,000 35,290,000 3,000 0.04 0 0 12.50 11.90 11.70
14/07/2021 12.50 -0.25 -1.96% 11,300 145,260,000 11,300 0.15 0 0 12.75 12.80 12.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
540,412.66 547,329.07 525,295.78 497,896.76 557,593.69
Vốn chủ sở hữu
228,244.58 211,138.31 221,140.91 225,260.26 231,579.04
Doanh thu thuần
156,392.56 175,951.52 126,834.99 146,921.59 157,590.06
Lợi nhuận gộp
19,366.89 19,318.05 18,077.88 17,565.27 19,252.83
LN từ hoạt động SXKD
7,389.22 7,728.91 7,697.21 4,778.28 8,505.80
Lợi nhuận sau thuế
5,962.56 6,807.77 10,002.60 4,119.35 6,318.78
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
5,962.56 6,807.77 10,002.60 4,119.35 6,318.78
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.91 12.20 12.60 12.26 12.22
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.06 1.98 2.11 1.75 1.77
ROA (trailing 4 quý) %
5.95 5.28 5.97 5.12 5.12
ROE (trailing 4 quý) %
14.59 13.88 14.65 12.02 12.26

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex
Tên giao dịch Petrolimex Joint Stock Tanker Company
Tên viết tắt Vận tải thủy PETROLIMEX
Trụ sở chính Tầng 7, 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3899110
Fax +84 (28) 3512177
Số lượng nhân sự
Website www.pjtaco.petrolimex.com.vn
Vốn điều lệ 153,604,780,000
Nguyễn Nhật Quang
Trưởng BKS Đặng Quang Tuấn


 • Năm 1999: Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu Đường sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với vốn điều lệ ban đầu là 13,5 tỷ đồng;
 • Năm 2003: Tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng;
 • Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 19,370 tỷ đồng;
 • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng;
 • Ngày 28/12/2006: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng;
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 84 tỷ đồng;
 • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 97 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 108.17 tỷ đồng;
 • Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 153,60 tỷ đồng;

 • Kinh doanh vận tải xăng dầu Đường Thủy;
 • Kinh doanh sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải thủy, súc rửa tàu;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ ngành;
 • Kinh doanh buôn bán các sản phẩm dầu mỏ;
 • Dịch vụ và đại lý hàng hải;
 • Dịch vụ và môi giới nhà đất;
 • Xuất nhập khẩu.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ