Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE)

Ngành: Dầu khí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
41.50 0.70 1.72% 40.80 43.65 37.95 40.60-41.50 55,640 22.85 50 Mua Bán


Thị giá vốn 51,458.99 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,270,592,235.00
Giá mở cửa 41.00 SLCP giao dịch tự do 127,059,224
Dao động giá 52 tuần 37.10-63.40 Room còn lại NĐTNN 35,252,400
KLGD trung bình (10 ngày) 799,790 P/E cơ bản 21.24
% Biến động giá 5 phiên 5.06 P/E pha loãng 21.24
% biến động giá 1 tháng -2.58 P/B 1.79
% biến động giá 3 tháng -26.02 EPS cơ bản (12 tháng) 1.91
% biến động giá 6 tháng -23.29 EPS pha loãng (12 tháng) 1.91
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 22.57
% biến động giá 1 năm -26.55 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.96
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 8.62
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 41.50 0.70 1.72% 55,640 0 55,640 0.00 0 0 41.00 41.50 40.60
24/06/2022 40.80 0.10 0.25% 52,480 0 52,480 0.00 0 0 40.85 41.30 40.50
23/06/2022 40.70 1.20 3.04% 39,420 0 39,420 0.00 0 0 39.50 41.10 39.05
22/06/2022 39.50 0.50 1.28% 51,660 0 51,660 0.00 0 0 40.40 40.40 39.10
21/06/2022 39.00 -0.25 -0.64% 53,300 0 53,300 0.00 0 0 39.25 40.50 38.50
20/06/2022 39.25 -2.65 -6.32% 123,830 0 123,830 0.00 0 0 41.60 41.60 39.25
17/06/2022 41.90 -0.15 -0.36% 110,910 0 110,910 0.00 0 0 40.60 42.00 40.60
16/06/2022 42.05 1.05 2.56% 81,740 0 81,740 0.00 0 0 42.20 42.40 41.80
15/06/2022 41.00 -2.10 -4.87% 93,080 0 93,080 0.00 0 0 43.50 43.75 41.00
14/06/2022 43.10 1.10 2.62% 137,730 0 137,730 0.00 0 0 42.00 43.80 41.95

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
64,512,469.60 67,722,587.92 61,579,613.12 64,297,848.48 83,212,039.72
Vốn chủ sở hữu
26,477,615.55 27,402,713.17 27,594,005.20 28,235,144.31 28,676,054.17
Doanh thu thuần
38,247,060.75 46,868,912.39 34,625,295.68 49,371,864.37 67,019,919.64
Lợi nhuận gộp
3,393,754.68 4,227,373.23 2,035,666.94 3,049,388.04 2,777,467.22
LN từ hoạt động SXKD
983,819.07 1,829,439.95 83,065.42 601,854.78 553,318.04
Lợi nhuận sau thuế
736,214.87 1,594,342.40 79,546.54 701,438.94 442,431.96
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
661,253.53 1,497,658.68 76,177.11 594,935.55 243,336.95
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.49 10.06 8.86 7.47 6.11
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.90 3.22 2.56 2.27 1.91
ROA (trailing 4 quý) %
5.81 6.29 4.97 4.51 3.49
ROE (trailing 4 quý) %
14.57 15.58 12.00 10.84 8.62

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tên giao dịch Vietnam National Petroleum Group
Tên viết tắt Petrolimex
Trụ sở chính 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 20259
Website https://www.petrolimex.com.vn/
Vốn điều lệ 12,938,780,810,000


  • Ngày 17/04/1995: Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 224/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Tổng Công ty Xăng dầu với Công ty Dầu lửa Trung ương;
  • Ngày 20/11/2011: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được thành lập và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;
  • Ngày 28/07/2011: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
  • Ngày 17/08/2012: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 2946/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
  • Ngày 14/04/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
  • Ngày 21/04/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

  • Nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt;
  • Dịch vụ vận tải xăng dầu;
  • Bảo hiểm và ngân hàng.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ