Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PSE - Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.60 0 0 19.60 21.50 17.70 19.60-19.70 2,700 0.05 100 Mua Bán


Thị giá vốn 211.25 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,500,000.00
Giá mở cửa 19.60 SLCP giao dịch tự do 3,125,000
Dao động giá 52 tuần 9.30-25.70 Room còn lại NĐTNN 6,097,400
KLGD trung bình (10 ngày) 70,600 P/E cơ bản 4.06
% Biến động giá 5 phiên -1.51 P/E pha loãng 4.06
% biến động giá 1 tháng 4.81 P/B 1.04
% biến động giá 3 tháng 13.95 EPS cơ bản (12 tháng) 4.16
% biến động giá 6 tháng 9.50 EPS pha loãng (12 tháng) 4.16
% biến động giá từ đầu năm 33.33 Giá trị sổ sách 16.27
% biến động giá 1 năm 47.37 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết 8.89 ROE (trailing 4 quý) % 28.05
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 19.60 0 0 2,700 0 2,700 0.00 0 0 19.60 19.70 19.60
17/08/2022 19.60 -0.60 -2.97% 10,700 0 10,700 0.00 0 0 19.70 20.00 19.60
16/08/2022 20.20 0.20 1.00% 15,600 0 15,600 0.00 0 0 20.00 20.20 19.80
15/08/2022 20.00 0.10 0.50% 5,800 0 5,800 0.00 0 0 19.80 20.00 19.50
12/08/2022 19.90 0 0 2,200 0 2,200 0.00 0 0 20.00 20.00 19.70
11/08/2022 19.90 -0.30 -1.49% 5,900 0 5,900 0.00 0 0 20.00 20.40 19.90
10/08/2022 20.20 0.20 1.00% 2,000 0 2,000 0.00 0 0 20.00 20.20 19.80
09/08/2022 20.00 0.40 2.04% 16,200 0 16,200 0.00 0 0 19.50 20.00 19.50
08/08/2022 19.60 0.10 0.51% 9,200 0 9,200 0.00 0 0 19.40 19.60 19.20
05/08/2022 19.50 -0.10 -0.51% 300 0 300 0.00 0 0 19.50 19.50 19.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
265,418.94 397,344.09 392,427.75 324,365.60 538,287.64
Vốn chủ sở hữu
163,333.68 170,613.72 178,061.05 189,523.46 203,401.48
Doanh thu thuần
447,736.66 711,748.65 786,925.50 1,154,563.90 1,116,004.80
Lợi nhuận gộp
26,178.40 20,213.85 23,065.81 48,663.92 34,563.89
LN từ hoạt động SXKD
13,140.45 6,971.25 11,137.98 27,128.57 21,684.41
Lợi nhuận sau thuế
10,512.36 9,100.05 9,309.15 27,043.54 17,347.53
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
7,884.27 11,728.14 6,981.86 20,282.66 13,010.65
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
4.12 3.80 3.60 3.81 3.36
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.28 1.87 2.40 4.48 4.16
ROA (trailing 4 quý) %
5.48 7.60 9.19 19.46 12.59
ROE (trailing 4 quý) %
10.03 14.42 18.00 32.50 28.05

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ
Trụ sở chính 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3511199
Fax +84 (28) 3511199
Số lượng nhân sự 65
Website http://www.pse.vn/vi
Vốn điều lệ 125,000,000,000


  • Ngày 01/09/2008: Tiền thân của công ty là Công ty TNHH phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ, trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí được thành lập.
  • Ngày 12/01/2011: Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.
  • Ngày 26/05/2011: Chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
  • Ngày 31/12/2014: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  • Ngày 18/03/2015: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

  • Bán buôn bán lẻ phân bón và hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp;
  • Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...;
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa;
  • Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất;
  • Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ