Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QST - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 17.20 18.90 15.50 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 55.73 Số cổ phiếu đang lưu hành 3,240,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,430,000
Dao động giá 52 tuần 12.90-17.20 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 16.47
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 16.47
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 1.40
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 1.04
% biến động giá 6 tháng 8.86 EPS pha loãng (12 tháng) 1.04
% biến động giá từ đầu năm 107.23 Giá trị sổ sách 12.25
% biến động giá 1 năm 20.28 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.98
% biến động giá kể từ khi niêm yết -15.27 ROE (trailing 4 quý) % 8.83
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
08/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
05/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
04/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
03/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
02/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
01/08/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
29/07/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
28/07/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20
27/07/2022 17.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.20 17.20 17.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
72,157.39 110,009.13 90,280.40 78,215.35 80,272.90
Vốn chủ sở hữu
39,910.50 36,098.68 37,179.04 40,425.24 39,695.84
Doanh thu thuần
15,547.28 43,761.21 49,537.40 28,191.31 10,602.36
Lợi nhuận gộp
3,865.12 4,371.32 6,232.04 6,699.20 1,092.70
LN từ hoạt động SXKD
1,869.24 -428.42 1,070.20 3,479.33 -759.94
Lợi nhuận sau thuế
1,705.52 -213.12 1,080.36 3,246.20 -729.06
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,705.52 -213.12 1,080.36 3,246.20 -729.06
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
19.48 15.48 15.78 15.45 13.93
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.79 2.19 2.17 1.26 1.04
ROA (trailing 4 quý) %
12.18 6.25 7.01 7.31 3.77
ROE (trailing 4 quý) %
36.70 17.27 17.41 15.16 8.83

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
Tên giao dịch Quang Ninh Book And Educational Equipment JSC
Tên viết tắt Sách Quảng Ninh
Trụ sở chính Số 10, Đường Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại +84 (203) 382633
Fax +84 (203) 382982
Số lượng nhân sự 170
Website http://www.sachquangninh.vn
Vốn điều lệ 32,400,000,000


 • Ngày 04/11/1983: Tiền thân là Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, được thành lập;
 • Năm 1992: Chuyển sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước;
 • Năm 1997: Chuyển sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;
 • Ngày 08/03/2004: Chuyển thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
 • Ngày 25/11/2008: Chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 • Ngày 16/02/2009: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 • Ngày 04/06/2013: Tăng vốn điều lệ lên 16,2 tỷ đồng.
 • Ngày 12/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 32,4 tỷ đồng.

 • Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo;
 • Kinh doanh thiết bị học tập và trang thiết bị trong nhà trường;
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, đầu tư trong hoạt động dạy học;
 • Kinh doanh lịch, đồ chơi trẻ em;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ