Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAP - Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 33.10 38.00 28.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 32.30 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,286,984.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 257,397
Dao động giá 52 tuần 6.20-25.10 Room còn lại NĐTNN 629,600
KLGD trung bình (10 ngày) 200 P/E cơ bản -54.38
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng -54.38
% biến động giá 1 tháng 31.87 P/B 4.59
% biến động giá 3 tháng 104.32 EPS cơ bản (12 tháng) -0.46
% biến động giá 6 tháng 386.76 EPS pha loãng (12 tháng) -0.46
% biến động giá từ đầu năm 200.91 Giá trị sổ sách 5.47
% biến động giá 1 năm 267.78 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.98
% biến động giá kể từ khi niêm yết 18.21 ROE (trailing 4 quý) % -8.10
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 33.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
24/06/2022 33.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
23/06/2022 33.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
22/06/2022 33.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
21/06/2022 33.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
20/06/2022 33.10 4.30 14.93% 100 0 100 0.00 0 0 33.10 33.10 33.10
17/06/2022 28.80 3.70 14.74% 100 0 100 0.00 0 0 28.80 28.80 28.80
16/06/2022 25.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.10 25.10 25.10
15/06/2022 25.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.10 25.10 25.10
14/06/2022 25.10 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.10 25.10 25.10

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q4 2021
Tổng tài sản
11,705.46 11,311.78 11,028.50 10,969.92 10,363.25
Vốn chủ sở hữu
8,439.00 7,928.72 7,631.83 7,455.56 7,044.77
Doanh thu thuần
1,837.32 1,810.50 2,241.90 967.60 1,708.09
Lợi nhuận gộp
337.65 287.94 413.82 360.46 398.61
LN từ hoạt động SXKD
-309.49 -155.86 -182.61 -176.22 -248.77
Lợi nhuận sau thuế
-95.69 -142.12 -182.61 -176.27 -55.79
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-95.69 -142.12 -182.61 -176.27 -55.79
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
28.20 17.79 28.45
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.46 -0.52 -0.46
ROA (trailing 4 quý) %
5.22 -5.94 -5.55
ROE (trailing 4 quý) %
7.30 -8.40 -8.10

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh
Tên giao dịch Textbook Printing JSC In Ho Chi Minh City
Tên viết tắt In Sách TP.HCM
Trụ sở chính 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3835317
Fax +84 (28) 3835202
Số lượng nhân sự 47
Website www.sapco.com.vn
Vốn điều lệ 12,869,840,000
Phụ trách CBTT Huỳnh Thị Thu Hòa


  • Năm 1977: Tiền thân là Xí nghiệp in Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập;
  • Ngày 30/12/2003: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 7976/QĐ-BGD& ĐT-TCCB về việc cổ phần hóa và chuyển đổi Xí nghiệp in Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần;
  • Ngày 30/01/2004: Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh theo số đăng ký kinh doanh số 4103002074 cấp lần đầu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Năm 2006: Niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội);
  • Ngày 26/04/2018: Hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
  • Ngày 07/05/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì và các giấy tờ khác;
  • Sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm vở học sinh, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác;
  • Mua bán vật tư thiết bị ngành in;
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ