Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SED - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.70 0 0 20.70 22.70 18.70 20.70-20.70 600 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 205.83 Số cổ phiếu đang lưu hành 9,271,800.00
Giá mở cửa 20.70 SLCP giao dịch tự do 5,099,490
Dao động giá 52 tuần 16.50-25.10 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 18,700 P/E cơ bản 3.74
% Biến động giá 5 phiên 2.48 P/E pha loãng 3.74
% biến động giá 1 tháng 4.55 P/B 0.78
% biến động giá 3 tháng -10.00 EPS cơ bản (12 tháng) 5.94
% biến động giá 6 tháng -10.39 EPS pha loãng (12 tháng) 5.94
% biến động giá từ đầu năm 12.50 Giá trị sổ sách 28.51
% biến động giá 1 năm 13.74 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.76
% biến động giá kể từ khi niêm yết 6.70 ROE (trailing 4 quý) % 21.33
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 20.70 0 0 600 0 600 0.00 0 0 20.70 20.70 20.70
08/08/2022 20.70 0.30 1.47% 7,400 0 7,400 0.00 0 0 20.50 20.70 20.40
05/08/2022 20.40 0.20 0.99% 3,100 0 3,100 0.00 0 0 20.20 20.40 20.20
04/08/2022 20.20 -0.20 -0.98% 300 0 300 0.00 0 0 20.30 20.30 20.20
03/08/2022 20.40 -0.40 -1.92% 2,900 0 2,900 0.00 0 0 20.40 20.40 20.40
02/08/2022 20.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.80 20.80 20.80
01/08/2022 20.80 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.80 20.80 20.80
29/07/2022 20.80 0.80 4.00% 1,200 0 1,200 0.00 0 0 20.10 20.90 20.10
28/07/2022 20.00 -0.40 -1.96% 3,200 0 3,200 0.00 0 0 20.90 20.90 20.00
27/07/2022 20.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 20.40 20.40 20.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
453,129.86 668,118.08 749,461.36 496,972.99 637,244.47
Vốn chủ sở hữu
245,493.93 244,346.57 258,813.19 265,816.16 264,316.67
Doanh thu thuần
71,162.21 290,259.99 219,320.17 466,024.97 68,478.82
Lợi nhuận gộp
26,563.56 80,765.56 59,457.41 114,139.63 27,062.26
LN từ hoạt động SXKD
6,190.51 17,164.58 18,083.28 31,871.95 6,254.85
Lợi nhuận sau thuế
4,952.41 11,833.15 14,466.63 23,788.53 5,003.88
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,952.41 11,833.15 14,466.63 23,788.53 5,003.88
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
27.87 27.54 26.03 25.33 26.95
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.20 4.42 3.78 4.13 5.94
ROA (trailing 4 quý) %
8.52 8.25 6.20 8.59 8.64
ROE (trailing 4 quý) %
16.28 16.73 14.08 15.31 21.33

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Tên giao dịch Phuong Nam Education Investment
Tên viết tắt Phát triển GD Phương Nam
Trụ sở chính 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (24) 3830500
Fax +84 (24) 3835098
Số lượng nhân sự 110
Website https://phuongnam.edu.vn/
Vốn điều lệ 100,000,000,000


  • Ngày 23/03/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam được thành lập theo Quyết định số 309/QĐ-UB của Nhà xuất bản Giáo dục.
  • Ngày 17/05/2007: Chính thức đi vào hoạt động, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304952106, với số vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng.
  • Ngày 19/08/2009: Công ty được chính thức niêm yết theo quyết định số 458/ QĐSGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

  • Đại lý phát hành sách báo, tạp chí có nội dung được phép lưu hành;
  • Thiết kế đồ họa và dịch thuật;
  • Sản xuất, mua bán: thiết bị, dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, giấy và lịch;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Cho thuê văn phòng, nhà xưởng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ