Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFG - Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.10 -0.80 -7.34% 10.90 11.35 9.91 10.00-11.35 5,620 0.59 100 Mua Bán


Thị giá vốn 483.76 Số cổ phiếu đang lưu hành 47,897,333.00
Giá mở cửa 10.00 SLCP giao dịch tự do 14,369,199
Dao động giá 52 tuần 5.29-10.65 Room còn lại NĐTNN 23,109,822
KLGD trung bình (10 ngày) 70,300 P/E cơ bản 44.19
% Biến động giá 5 phiên 6.20 P/E pha loãng 44.19
% biến động giá 1 tháng 18.96 P/B 0.86
% biến động giá 3 tháng 5.21 EPS cơ bản (12 tháng) 0.23
% biến động giá 6 tháng 32.89 EPS pha loãng (12 tháng) 0.23
% biến động giá từ đầu năm -28.37 Giá trị sổ sách 11.73
% biến động giá 1 năm 69.46 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 2.29
% biến động giá kể từ khi niêm yết -47.40 ROE (trailing 4 quý) % 1.96
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2021 10.10 -0.80 -7.34% 56,200 589,285,000 56,200 0.59 0 0 10.00 11.35 10.00
23/06/2021 10.90 0.05 0.46% 116,800 1,296,790,000 116,800 1.30 0 0 11.60 11.60 10.25
22/06/2021 10.85 0.70 6.90% 220,100 2,384,800,000 220,100 2.38 0 0 10.70 10.85 10.20
21/06/2021 10.15 0.64 6.73% 125,700 1,271,215,000 125,700 1.27 0 0 10.00 10.15 10.00
18/06/2021 9.51 0.62 6.97% 88,300 821,410,000 88,300 0.82 0 0 8.89 9.51 8.90
17/06/2021 8.89 0.14 1.60% 22,100 193,557,000 22,100 0.19 0 0 8.91 8.91 8.70
16/06/2021 8.75 0.25 2.94% 6,800 58,028,000 6,800 0.06 0 0 8.40 8.99 8.40
15/06/2021 8.50 -0.30 -3.41% 22,200 188,904,000 22,200 0.19 0 0 8.80 8.90 8.30
14/06/2021 8.80 -0.26 -2.87% 4,900 43,997,000 4,900 0.04 0 0 9.06 9.06 8.80
11/06/2021 9.06 -0.03 -0.33% 39,900 364,965,000 39,900 0.36 0 0 9.20 9.20 9.05

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
1,136,435.08 1,211,079.84 1,188,934.32 1,055,327.03 1,194,412.07
Vốn chủ sở hữu
550,457.97 559,185.41 559,302.67 559,210.84 561,902.29
Doanh thu thuần
365,313.44 505,355.06 237,080.51 287,683.06 410,560.95
Lợi nhuận gộp
15,025.65 52,861.89 17,797.92 13,791.06 34,650.47
LN từ hoạt động SXKD
-7,380.39 9,147.55 -840.78 -3,967.85 2,095.37
Lợi nhuận sau thuế
-6,272.41 9,170.43 292.36 -1,001.57 2,485.33
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-6,272.41 9,170.43 292.36 -1,001.57 2,485.33
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
5.96 6.30 6.72 7.17 8.27
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
-0.17 -0.06 0.06 0.06 0.23
ROA (trailing 4 quý) %
-0.67 -0.25 0.24 0.28 0.94
ROE (trailing 4 quý) %
-1.48 -0.54 0.49 0.54 1.96

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phân bón Miền Nam
Trụ sở chính Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38325889
Fax +84 (28) 38322807
Số lượng nhân sự 842
Website www.phanbonmiennam.com.vn
Vốn điều lệ 478,973,330,000
Thành viên BKS Trần Phương Bình


  • Ngày 19/04/1976: Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam được thành lập.
  • Ngày 01/10/2010: Cổ phần hóa với vốn điều lệ ban đầu là 377.000.000.000 đồng.
  • Ngày 12/06/2012: Tăng vốn điều lệ lên 414.699.890.000 đồng.
  • Ngày 03/11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 435.433.060.000 đồng.
  • Ngày 01/12/2014: Cổ phiếu được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
  • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 478.973.330.000 đồng;

  • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
  • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
  • Sản xuất hóa chất cơ bản;
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ