Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SGD - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 23.40 25.70 21.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 62.26 Số cổ phiếu đang lưu hành 4,043,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 1,212,900
Dao động giá 52 tuần 9.20-18.50 Room còn lại NĐTNN 1,986,430
KLGD trung bình (10 ngày) 5,000 P/E cơ bản 27.47
% Biến động giá 5 phiên -5.26 P/E pha loãng 27.47
% biến động giá 1 tháng 2.18 P/B 1.00
% biến động giá 3 tháng 51.95 EPS cơ bản (12 tháng) 0.56
% biến động giá 6 tháng 26.49 EPS pha loãng (12 tháng) 0.56
% biến động giá từ đầu năm 125.00 Giá trị sổ sách 15.38
% biến động giá 1 năm 136.36 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.49
% biến động giá kể từ khi niêm yết -53.20 ROE (trailing 4 quý) % 3.48
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 23.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 23.40 23.40 23.40
17/08/2022 23.40 -2.50 -9.65% 200 0 200 0.00 0 0 24.00 24.00 23.40
16/08/2022 25.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 25.90 25.90 25.90
15/08/2022 25.90 1.20 4.86% 100 0 100 0.00 0 0 25.90 25.90 25.90
12/08/2022 24.70 -2.70 -9.85% 500 0 500 0.00 0 0 30.00 30.00 24.70
11/08/2022 27.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 27.40 27.40 27.40
10/08/2022 27.40 0 0 1,000 0 1,000 0.00 0 0 27.40 27.40 27.40
09/08/2022 27.40 2.40 9.60% 100 0 100 0.00 0 0 27.40 27.40 27.40
08/08/2022 25.00 -1.90 -7.06% 3,000 0 3,000 0.00 0 0 24.30 28.90 24.30
05/08/2022 26.90 1.50 5.91% 100 0 100 0.00 0 0 26.90 26.90 26.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
102,046.82 147,612.70 189,155.31 123,917.24 99,296.16
Vốn chủ sở hữu
62,780.35 63,216.02 63,277.10 65,360.50 62,183.46
Doanh thu thuần
8,116.25 59,082.62 32,472.52 49,805.65 24,044.30
Lợi nhuận gộp
1,454.60 6,491.11 3,182.75 5,004.07 4,528.39
LN từ hoạt động SXKD
-1,426.24 1,054.69 163.72 1,544.02 343.56
Lợi nhuận sau thuế
-1,424.72 946.13 61.08 2,083.40 154.62
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-1,149.13 640.15 97.67 1,491.13 -18.10
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
13.15 12.08 12.27 10.88 11.61
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.62 0.58 0.09 0.45 0.56
ROA (trailing 4 quý) %
1.92 1.77 0.25 1.52 1.58
ROE (trailing 4 quý) %
3.68 3.51 0.54 2.66 3.48

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM
Tên giao dịch Educational Book Joint Stock Company in Ho Chi Minh City
Tên viết tắt Sách GD TP.HCM
Trụ sở chính Số 363 Hưng Phú, Phường 09, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3832355
Fax +84 (28) 3830714
Số lượng nhân sự 37
Website http://www.sgd.edu.vn
Vốn điều lệ 41,370,000,000


  • Ngày 07/04/2004: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.
  • Ngày 29/11/2006: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 
  • Ngày 28/12/2006: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.
  • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 41.37 tỷ đồng.

  • In và mua bán các loại sách xuất bản của Nhà xuất bản Giáo dục;
  • Mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các nhà xuất bản khác;
  • Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm;
  • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Siêu thị Sách Long An 0%