Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMN - Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
14.40 0 0 14.40 15.80 13.00 13.00-14.40 900 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 60.07 Số cổ phiếu đang lưu hành 4,385,000.00
Giá mở cửa 13.10 SLCP giao dịch tự do 2,192,500
Dao động giá 52 tuần 10.30-15.00 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 24,800 P/E cơ bản 5.08
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 5.08
% biến động giá 1 tháng 4.35 P/B 0.81
% biến động giá 3 tháng 5.11 EPS cơ bản (12 tháng) 2.70
% biến động giá 6 tháng 2.86 EPS pha loãng (12 tháng) 2.70
% biến động giá từ đầu năm 20.00 Giá trị sổ sách 16.87
% biến động giá 1 năm 35.85 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 8.03
% biến động giá kể từ khi niêm yết 20.00 ROE (trailing 4 quý) % 16.16
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/08/2022 14.40 0 0 900 0 900 0.00 0 0 13.10 14.40 13.00
17/08/2022 14.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 14.40 14.40 14.40
16/08/2022 14.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 14.40 14.40 14.40
15/08/2022 14.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 14.40 14.40 14.40
12/08/2022 14.40 0 0 0 0 0 0.00 0 0 14.40 14.40 14.40
11/08/2022 14.40 0.30 2.13% 2,100 0 2,100 0.00 0 0 14.40 14.40 13.70
10/08/2022 14.10 -0.30 -2.08% 6,600 0 6,600 0.00 0 0 14.30 14.40 14.00
09/08/2022 14.40 0.40 2.86% 2,400 0 2,400 0.00 0 0 14.00 14.70 14.00
08/08/2022 14.00 0 0 5,000 0 5,000 0.00 0 0 13.70 14.00 13.70
05/08/2022 14.00 -0.90 -6.04% 7,800 0 7,800 0.00 0 0 14.90 15.00 14.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
194,239.95 313,600.07 252,783.77 142,217.71 253,446.35
Vốn chủ sở hữu
66,233.74 70,805.73 73,706.40 74,096.48 73,967.01
Doanh thu thuần
16,898.41 257,356.11 128,088.64 65,171.47 20,764.10
Lợi nhuận gộp
2,864.58 27,228.21 15,439.11 16,891.57 3,870.85
LN từ hoạt động SXKD
-198.58 7,075.15 3,700.17 3,943.20 86.26
Lợi nhuận sau thuế
-347.23 5,628.19 2,906.37 3,382.13 -96.84
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
-347.23 5,628.19 2,906.37 3,382.13 -96.84
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.58 12.67 12.49 13.35 13.46
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.47 2.67 1.95 2.63 2.70
ROA (trailing 4 quý) %
5.67 6.05 3.99 9.64 4.91
ROE (trailing 4 quý) %
15.74 16.75 12.14 15.88 16.16

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Sách và thiết bị GD miền Nam
Trụ sở chính 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3835842
Fax +84 (28) 3839072
Số lượng nhân sự 78
Website http://www.sobee.vn
Vốn điều lệ 44,050,000,000


  • Ngày 16/03/2010: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được thành lập với số vốn điều lệ là 20.5 tỷ đồng;
  • Ngày 01/10/2010: Trở thành Công ty đại chúng.
  • Ngày 05/12/2011: Tăng vốn điều lệ lên 43.05 tỷ đồng.
  • Ngày 24/12/2011: Tăng vốn điều lệ lên 44.05 tỷ đồng.
  • Ngày 14/07/2015: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

  • Phân phối các sản phẩm sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • In ấn và kinh doanh báo, tạp chí, văn phòng phẩm, sách tham khảo;
  • Sản xuất đồ dùng dạy học và trang thiết bị trường học.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ