Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE)

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.85 1.25 6.72% 18.60 19.90 17.30 18.60-19.85 1,389,560 267.18 50 Mua Bán


Thị giá vốn 28,293.71 Số cổ phiếu đang lưu hành 992,761,818.00
Giá mở cửa 18.75 SLCP giao dịch tự do 694,933,273
Dao động giá 52 tuần 25.70-62.70 Room còn lại NĐTNN 651,978,812
KLGD trung bình (10 ngày) 16,677,630 P/E cơ bản 21.58
% Biến động giá 5 phiên 12.15 P/E pha loãng 23.18
% biến động giá 1 tháng -33.61 P/B 1.88
% biến động giá 3 tháng -54.32 EPS cơ bản (12 tháng) 1.32
% biến động giá 6 tháng -59.61 EPS pha loãng (12 tháng) 1.23
% biến động giá từ đầu năm -10.59 Giá trị sổ sách 15.18
% biến động giá 1 năm -63.04 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.51
% biến động giá kể từ khi niêm yết -88.03 ROE (trailing 4 quý) % 13.05
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 19.85 1.25 6.72% 1,389,560 0 1,389,560 0.00 0 0 18.75 19.85 18.60
24/06/2022 18.60 0.10 0.54% 1,192,900 0 1,192,900 0.00 0 0 18.40 19.10 18.35
23/06/2022 18.50 0.80 4.52% 1,369,730 0 1,369,730 0.00 0 0 18.00 18.50 17.90
22/06/2022 17.70 -0.60 -3.28% 1,189,250 0 1,189,250 0.00 0 0 17.70 17.70 17.50
21/06/2022 18.30 -0.90 -4.69% 2,498,510 0 2,498,510 0.00 0 0 18.35 19.90 18.05
20/06/2022 19.20 -1.40 -6.80% 1,826,450 0 1,826,450 0.00 0 0 20.65 21.30 19.20
17/06/2022 20.60 -1.55 -7.00% 2,093,820 0 2,093,820 0.00 0 0 20.85 21.50 20.60
16/06/2022 22.15 -0.50 -2.21% 1,355,870 0 1,355,870 0.00 0 0 23.40 23.40 21.95
15/06/2022 22.65 -1.70 -6.98% 1,949,430 0 1,949,430 0.00 0 0 24.50 24.75 22.65
14/06/2022 24.35 -1.60 -6.17% 1,812,110 0 1,812,110 0.00 0 0 25.40 25.70 24.15

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
1,505,579.68 1,766,189.92 1,748,087.45 2,423,324.86 2,007,559.77
Lợi nhuận gộp
809,979.74 1,020,618.42 1,104,710.40 1,353,310.90 1,191,272.30
LN từ hoạt động SXKD
529,190.68 732,505.55 736,569.14 1,254,045.45 882,987.71
Lợi nhuận sau thuế
423,738.76 590,807.51 682,571.62 997,949.80 706,254.67
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
424,126.62 591,169.33 683,074.38 997,543.60 706,535.90
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
60.98 58.37 58.74 57.62
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.77 2.02 2.37 3.04
ROA (trailing 4 quý) %
5.30 4.89 5.11 6.23
ROE (trailing 4 quý) %
16.46 16.49 18.57 22.38

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Tên giao dịch SaiGon Securities Inc
Tên viết tắt Chứng khoán SSI
Trụ sở chính 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 1026
Website http://www.ssi.com.vn
Vốn điều lệ 9,947,500,220,000


 • Năm 1999: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2 nghiệp vụ chính Dịch vụ chứng khoán và Tư vấn đầu tư. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 6 tỷ đồng.
 • Năm 2001: Tăng vốn điều lệ tăng lên 9 tỷ đồng.
 • Tháng 07/2001: Tăng vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng và cung cấp 4 nghiệp vụ chính là tư vấn đầu tư, dịch vụ chứng khoán, tự doanh và lưu ký chứng khoán.
 • Tháng 07/2002: Thành lập chi nhánh Hà Nội, mở rộng kinh doanh ra các tỉnh phía Bắc.
 • Tháng 04/2004: Tăng vốn điều lệ tăng lên 23 tỷ đồng.
 • Tháng 02/2005: Tăng vốn điều lệ tăng lên 26 tỷ đồng.
 • Tháng 06/2005: Tăng vốn điều lệ tăng lên 52 tỷ đồng và bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 • Tháng 02/2006: Tăng vốn điều lệ tăng lên 120 tỷ đồng.
 • Tháng 05/2006: Tăng vốn điều lệ tăng lên 300 tỷ đồng và trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm bấy giờ.
 • Tháng 09/2006: Tăng vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng.
 • Ngày 15/12/2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn HaSTC.
 • Tháng 07/2007: Tăng vốn điều lệ tăng lên hơn 799 tỷ đồng.
 • Ngày 29/10/2007: Cổ phiếu của công ty được chuyển sang niêm yết tại HOSE.
 • Tháng 03/2008: Tăng vốn điều lệ lên 1.199 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2008: Tăng vốn điều lệ lên 1.366 tỷ đồng.
 • Tháng 01/2009: Tăng vốn điều lệ lên 1.533 tỷ đồng.
 • Tháng 3/2010: Tăng vốn điều lệ lên 1.755 tỷ đồng.
 • Tháng 05/2010: Tăng vốn điều lệ lên 3.511 tỷ đồng.
 • Tháng 01/2012: Tăng vốn điều lệ lên 3.526 tỷ đồng.
 • Tháng 03/2013: Tăng vốn điều lệ lên 3.537 tỷ đồng.
 • Ngày 12/01/2017: Tăng vốn điều lệ lên 4.900.636.840.000 đồng;
 • Ngày 30/01/2018: Tăng vốn điều lệ lên 5.000.636.840.000 đồng;
 • Ngày 17/12/2018: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
 • Ngày 23/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 5.100.636.840.000 đồng;
 • Ngày 18/02/2020: Tăng vốn điều lệ lên 5.200.636.840.000 đồng;
 • Ngày 08/05/2020: Tăng vốn điều lệ lên 6.029.456.130.000 đồng;
 • Ngày 09/04/2021: Tăng vốn điều lệ lên 6.498.051.040.000 đồng;
 • Ngày 22/06/2021: Tăng vốn điều lệ lên 6.573.051.040.000 đồng;
 • Ngày 08/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 8.755.976.420.000 đồng;
 • Ngày 23/11/2021: Tăng vốn điều lệ lên 9.847.500.220.000 đồng;
 • Ngày 18/03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 9.947.500.220.000 đồng;

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư:

 • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
 • Tư vấn huy động vốn trên thị trường

Quản lý quỹ:

 • Huy động và quản lý các quỹ đầu tư
 • Quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản
 • Tư vấn, định hướng chiến lược đầu tư

Dịch vụ chứng khoán:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với chứng khoán niêm yết, chứng khoán phái sinh, sản phẩm dịch vụ tài chính; sản phẩm dịch vụ giao dịch điện tử,
 • Sản phẩm tư vấn đầu tư, các hoạt động tiếp cận và tìm hiểu doanh nghiệp

Dịch vụ Nguồn vốn và kinh doanh tài chính:

 • Kinh doanh nguồn vốn: giao dịch tiền tệ, đầu tư, ủy thác...
 • Dịch vụ liên quan đến trái phiếu.
 • Thiết kế, xây dựng, kinh doanh các sản phẩm phái sinh, cấu trúc...
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Quỹ Tầm nhìn SSI 28.53%
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 12.73%