Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STC - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 28.00 30.80 25.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 121.81 Số cổ phiếu đang lưu hành 5,665,530.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,266,212
Dao động giá 52 tuần 16.20-24.50 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 3,600 P/E cơ bản 6.38
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 6.38
% biến động giá 1 tháng 15.70 P/B 0.92
% biến động giá 3 tháng 30.23 EPS cơ bản (12 tháng) 3.37
% biến động giá 6 tháng 27.27 EPS pha loãng (12 tháng) 3.37
% biến động giá từ đầu năm 20.69 Giá trị sổ sách 23.36
% biến động giá 1 năm 54.70 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.51
% biến động giá kể từ khi niêm yết -68.50 ROE (trailing 4 quý) % 15.03
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 28.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.00 28.00 28.00
08/08/2022 28.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.00 28.00 28.00
05/08/2022 28.00 0 0 100 0 100 0.00 0 0 28.00 28.00 28.00
04/08/2022 28.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 28.00 28.00 28.00
03/08/2022 28.00 1.50 5.66% 2,600 0 2,600 0.00 0 0 23.90 29.00 23.90
02/08/2022 26.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 26.50 26.50 26.50
01/08/2022 26.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 26.50 26.50 26.50
29/07/2022 26.50 0 0 900 0 900 0.00 0 0 23.90 26.50 23.90
28/07/2022 26.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 26.50 26.50 26.50
27/07/2022 26.50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 26.50 26.50 26.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
161,797.57 235,296.12 324,993.36 240,299.84 201,917.88
Vốn chủ sở hữu
118,365.80 122,104.72 123,434.11 130,200.05 132,363.90
Doanh thu thuần
46,968.74 139,312.21 75,487.97 258,744.63 58,082.16
Lợi nhuận gộp
14,624.38 20,280.16 13,526.56 64,474.21 20,086.61
LN từ hoạt động SXKD
2,682.85 4,225.57 1,472.04 12,120.27 3,334.00
Lợi nhuận sau thuế
2,441.44 3,738.92 1,329.39 11,509.54 3,000.73
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
2,441.44 3,512.41 1,293.21 11,416.34 2,867.09
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
23.40 22.26 21.59 21.68 22.27
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.35 3.44 1.85 3.31 3.37
ROA (trailing 4 quý) %
9.37 9.46 4.55 8.54 7.62
ROE (trailing 4 quý) %
15.82 15.95 8.59 14.78 15.03

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch Book and Educational Equipment Joint Stock Company
Tên viết tắt Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính 223 Nguyễn Tri Phương, P9, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 3855464
Fax +84 (28) 3856430
Số lượng nhân sự 280
Website http://www.stb.com.vn
Vốn điều lệ 56,655,300,000


  • Ngày 28/12/1984: Công ty Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UB của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngày 12/03/1993: Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh (Sở Giáo dục và Đào tạo).
  • Ngày 04/07/2006: Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục.
  • Ngày 27/12/2006: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  • Ngày 09/06/2008: Tăng vốn điều lệ thành 56 tỷ đồng.

  • Mua bán sách giáo khoa, in sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường, nhãn hiệu bao bì.
  • Sản xuất và cung ứng các thiết bị trường học và đồ dùng dạy học.
  • Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đào tạo nghề.
  • Cho thuê văn phòng.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Giáo dục An Đông 0%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ