Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
33.90 -0.85 -2.45% 34.75 37.15 32.35 33.90-34.00 200 0.07 100 Mua Bán


Thị giá vốn 288.15 Số cổ phiếu đang lưu hành 8,500,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 409,480
Dao động giá 52 tuần 20.50-39.00 Room còn lại NĐTNN 3,944,820
KLGD trung bình (10 ngày) 320 P/E cơ bản 7.86
% Biến động giá 5 phiên 3.99 P/E pha loãng 7.86
% biến động giá 1 tháng 5.77 P/B 1.60
% biến động giá 3 tháng -7.12 EPS cơ bản (12 tháng) 4.32
% biến động giá 6 tháng 34.79 EPS pha loãng (12 tháng) 4.32
% biến động giá từ đầu năm 46.75 Giá trị sổ sách 21.20
% biến động giá 1 năm 31.90 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.45
% biến động giá kể từ khi niêm yết 242.42 ROE (trailing 4 quý) % 22.81
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2021 33.90 -0.85 -2.45% 2,000 67,960,000 2,000 0.07 0 0 34.75 34.00 33.90
23/06/2021 34.75 0 0 0 0 0 0.00 0 0 34.75 34.75 34.75
22/06/2021 34.75 0 0 0 0 0 0.00 0 0 34.75 34.75 34.75
21/06/2021 34.75 2.15 6.60% 100 3,475,000 100 0.00 0 0 32.60 34.75 34.75
18/06/2021 32.60 -2.40 -6.86% 900 29,320,000 900 0.03 0 0 35.00 32.60 32.55
17/06/2021 35.00 1.65 4.95% 100 3,500,000 100 0.00 0 0 33.35 35.00 35.00
16/06/2021 33.35 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.35 33.35 33.35
15/06/2021 33.35 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.35 33.35 33.35
14/06/2021 33.35 0 0 0 0 0 0.00 0 0 33.35 33.35 33.35
11/06/2021 33.35 2.15 6.89% 100 3,335,000 100 0.00 0 0 31.20 33.35 33.35

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
421,758.40 474,232.10 511,252.60 452,220.93 466,339.93
Vốn chủ sở hữu
158,237.75 143,544.92 150,906.03 168,453.81 180,220.42
Doanh thu thuần
243,189.70 254,999.84 245,645.83 264,346.57 262,555.12
Lợi nhuận gộp
81,093.80 85,853.58 80,258.37 95,972.33 81,906.50
LN từ hoạt động SXKD
13,395.46 3,627.72 9,044.26 18,433.26 8,934.14
Lợi nhuận sau thuế
10,583.56 2,913.37 7,361.12 14,637.25 11,766.62
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
10,583.56 2,913.37 7,361.12 14,637.25 11,766.62
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
32.92 33.63 33.73 34.04 33.48
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.92 2.93 3.27 4.18 4.32
ROA (trailing 4 quý) %
6.31 5.98 6.23 8.57 7.71
ROE (trailing 4 quý) %
16.99 16.83 18.51 22.46 22.81

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Tên giao dịch Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
Tên viết tắt Cấp nước Thủ Đức
Trụ sở chính Số 8 Đường Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38960240
Fax +84 (28) 38960241
Số lượng nhân sự 397
Website www.capnuocthuduc.vn
Vốn điều lệ 85,000,000,000


  • Tháng 01/1991: Tiền thân của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hòa, được thành lập;
  • Tháng 01/2005: Đổi tên thành Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 12/2005: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kí quyết định chuyển chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
  • Tháng 02/2007: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động;
  • Ngày 11/11/2010: Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 


  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;
  • Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất;
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng);
  • Các hoạt động khác theo giấp phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ