Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI - Công ty Cổ phần Thiết bị điện (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
22.00 0 0 23.25 24.85 21.65 21.90-23.00 2,380 0.53 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,356.64 Số cổ phiếu đang lưu hành 48,800,000.00
Giá mở cửa 21.90 SLCP giao dịch tự do 976,000
Dao động giá 52 tuần 25.40-32.00 Room còn lại NĐTNN 23,888,740
KLGD trung bình (10 ngày) 110 P/E cơ bản 19.16
% Biến động giá 5 phiên 1.73 P/E pha loãng 19.16
% biến động giá 1 tháng 9.98 P/B 0.89
% biến động giá 3 tháng 6.22 EPS cơ bản (12 tháng) 1.45
% biến động giá 6 tháng -8.79 EPS pha loãng (12 tháng) 1.45
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 31.11
% biến động giá 1 năm -8.16 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 7.19
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 4.56
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
3,435,528.82 3,687,788.95 3,942,823.90 3,239,886.90 3,432,269.87
Vốn chủ sở hữu
1,367,435.56 1,398,145.82 1,394,960.43 1,427,565.60 1,518,015.24
Doanh thu thuần
427,903.92 619,298.94 437,560.19 922,576.23 487,457.89
Lợi nhuận gộp
86,965.64 79,296.75 47,935.46 106,422.39 56,400.34
LN từ hoạt động SXKD
27,960.25 22,098.52 -3,465.22 35,297.46 11,464.58
Lợi nhuận sau thuế
21,999.34 39,184.15 -3,185.39 28,592.86 7,353.78
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
18,956.07 38,026.14 -7,926.80 25,630.55 9,653.43
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
17.79 17.17 15.91 13.32 11.76
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.99 3.94 2.75 1.79 1.45
ROA (trailing 4 quý) %
5.45 5.16 3.40 2.49 1.83
ROE (trailing 4 quý) %
13.12 12.71 8.84 5.83 4.56

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thiết bị điện
Trụ sở chính Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại +84 (251) 383644
Fax +84 (251) 383607
Số lượng nhân sự 755
Website www.thibidi.com
Vốn điều lệ 488,000,000,000


 • Năm 1977: Nhà máy Chế tạo Thiết bị điện số 4 được thành lập;
 • Năm 1980: Nhà máy Thiết bị điện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Nhà máy Thiết bị điện số 4 và Nhà máy Dinuco;
 • Năm 1993: Nhà máy Thiết bị điện số 4 được chuyển về Bộ Công nghiệp nặng quản lý và được thành lập lại theo Quyết định số 121/QĐ/TCNSĐT ngày 13/03/1993 của Bộ Công nghiệp nặng;
 • Ngày 14/07/1995: Đổi tên thành Công ty Thiết bị điện theo Quyết định số 708/QĐ/TCCBĐT của Bộ Công nghiệp nặng;
 • Ngày 15/10/2004: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thiết bị điện theo Quyết định số 133/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp;
 • Ngày 06/12/2007: Chính thức hoạt đông theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 95 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000463 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
 • Ngày 21/12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng;
 • Ngày 27/07/2016: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng;
 • Ngày 19/12/2016: Tăng vốn điều lệ lên 488 tỷ đồng;
 • Ngày 14/04/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 15/06/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 26/05/2021: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

 • Sản xuất mô tơ, máy phát điện, máy biến áp điện, thiết bị phân phối điện, thiết bị điều khiển và phụ kiện điện khác.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh 51%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần 24.89%