Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TR1 - Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 16.30 18.70 13.90 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 62.00 Số cổ phiếu đang lưu hành 4,592,490.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,525,870
Dao động giá 52 tuần 12.00-18.40 Room còn lại NĐTNN 0
KLGD trung bình (10 ngày) 100 P/E cơ bản 6.43
% Biến động giá 5 phiên -4.12 P/E pha loãng 6.43
% biến động giá 1 tháng 14.79 P/B 0.65
% biến động giá 3 tháng 23.48 EPS cơ bản (12 tháng) 2.10
% biến động giá 6 tháng 25.38 EPS pha loãng (12 tháng) 2.10
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 20.92
% biến động giá 1 năm 24.43 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 18.52
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 9.92
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
09/08/2022 16.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 16.30 16.30 16.30
08/08/2022 16.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 16.30 16.30 16.30
05/08/2022 16.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 16.30 16.30 16.30
04/08/2022 17.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 17.00 17.00 17.00
03/08/2022 17.00 -2.90 -14.57% 100 0 100 0.00 0 0 17.00 17.00 17.00
02/08/2022 19.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 19.90 19.90 19.90
01/08/2022 19.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 19.90 19.90 19.90
29/07/2022 19.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 19.90 19.90 19.90
28/07/2022 19.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 19.90 19.90 19.90
27/07/2022 19.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 19.90 19.90 19.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ:
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
LN từ hoạt động SXKD
Lợi nhuận sau thuế
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco
Tên giao dịch
Tên viết tắt Vận Tải 1 Traco
Trụ sở chính 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (297) 391052
Fax +84 (297) 391420
Số lượng nhân sự
Website www.traco.vn
Vốn điều lệ 45,924,900,000


  • Năm 1969: Công ty Đại lý Vận tải, tiền thân của Traco được thành lập;
  • Năm 1999: Công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (Traco) với số vốn điều lệ ban đầu là 5.000.000.000 đồng;
  • Ngày 04/10/2007: Chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
  • Từ 2007 đến 2018: Tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng.
  • Ngày 22/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 45.924.900 đồng.
  • Ngày 24/08/2020: Chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.

  • Dịch vụ logistic 3PL, 4PL;
  • Dịch vụ hàng hải;
  • Các ngành nghề khác theo đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ