Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTD - Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
51.50 0.20 0.39% 51.30 58.90 43.70 51.50-51.50 100 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 800.93 Số cổ phiếu đang lưu hành 15,552,000.00
Giá mở cửa 51.50 SLCP giao dịch tự do 11,664,000
Dao động giá 52 tuần 45.10-56.20 Room còn lại NĐTNN 7,446,079
KLGD trung bình (10 ngày) 17,200 P/E cơ bản 17.28
% Biến động giá 5 phiên 0.98 P/E pha loãng 17.28
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 3.55
% biến động giá 3 tháng 3.00 EPS cơ bản (12 tháng) 2.98
% biến động giá 6 tháng -5.50 EPS pha loãng (12 tháng) 2.98
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 14.49
% biến động giá 1 năm -2.83 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.44
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 19.39
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/09/2021 51.50 0.20 0.39% 100 5,150,000 100 0.01 0 0 51.50 51.50 51.50
24/09/2021 51.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 51.30 51.30 51.30
23/09/2021 51.30 0.30 0.59% 500 25,650,000 500 0.03 0 0 51.30 51.30 51.30
22/09/2021 51.00 -0.90 -1.73% 100 5,100,000 100 0.01 0 0 51.00 51.00 51.00
21/09/2021 51.90 -4.20 -7.49% 100 5,190,000 100 0.01 0 0 51.90 51.90 51.90
20/09/2021 51.60 1.70 3.41% 14,600 819,660,000 14,600 0.82 0 0 51.50 57.20 51.50
17/09/2021 49.90 0 0 0 0 0 0.00 0 0 49.90 49.90 49.90
16/09/2021 50.00 -0.30 -0.60% 900 44,910,000 900 0.04 0 0 49.10 50.00 49.10
15/09/2021 50.30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 50.30 50.30 50.30
14/09/2021 50.50 0.20 0.40% 900 45,300,000 900 0.05 0 0 50.00 50.50 50.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
282,502.58 290,151.31 304,086.44 299,681.12 263,451.38
Vốn chủ sở hữu
229,664.04 234,819.78 246,375.69 249,471.07 225,401.83
Doanh thu thuần
113,858.51 146,995.20 173,542.63 144,502.11 115,474.42
Lợi nhuận gộp
27,617.04 31,991.37 33,253.18 33,987.32 15,278.97
LN từ hoạt động SXKD
16,020.72 17,182.92 13,376.07 19,196.89 1,139.34
Lợi nhuận sau thuế
14,538.90 15,566.31 12,239.28 17,316.29 1,227.73
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
14,538.90 15,566.31 12,239.28 17,316.29 1,227.73
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
21.89 20.60 20.89 21.91 19.73
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.14 3.32 3.43 3.84 2.98
ROA (trailing 4 quý) %
21.79 17.69 17.61 20.29 16.02
ROE (trailing 4 quý) %
27.87 22.29 22.60 24.85 19.39

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch
Tên viết tắt Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 5411002
Fax +84 (28) 5411002
Số lượng nhân sự 561
Website www.tamduchearthospital.com
Vốn điều lệ 155,520,000,000
TV HĐQT Phạm Nguyễn Vinh


 • Năm 1999: Bệnh viện Tim Tâm Đức được thành lập;
 • Ngày 17/05/2002: Đại hội cổ đông được tổ chức để thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
 • Ngày 16/07/2002: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 28.9 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001109;
 • Ngày 17/08/2004: Tăng vốn điều lệ lên 39,6 tỷ đồng;
 • Ngày 08/03/2006: Bệnh viện Tim Tâm Đức chính thức được khánh thành;
 • Ngày 06/10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 129,6 tỷ đồng;
 • Ngày 17/01/2008: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 21/02/2011: Tăng vốn điều lệ lên 155,52 tỷ đồng;
 • Ngày 06/02/2017: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe;
 • Bán lẻ thuốc;
 • Phòng khám đa khoa;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ