Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCI - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (HOSE)

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
51.30 -0.70 -1.35% 52.00 55.60 48.40 51.10-52.50 161,900 83.48 60 Mua Bán


Thị giá vốn 17,082.90 Số cổ phiếu đang lưu hành 333,000,000.00
Giá mở cửa 51.40 SLCP giao dịch tự do 233,100,000
Dao động giá 52 tuần 20.00-102.00 Room còn lại NĐTNN 130,461,380
KLGD trung bình (10 ngày) 3,425,570 P/E cơ bản 18.06
% Biến động giá 5 phiên -2.29 P/E pha loãng 18.06
% biến động giá 1 tháng -30.96 P/B 3.47
% biến động giá 3 tháng -16.72 EPS cơ bản (12 tháng) 2.84
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 2.84
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 14.79
% biến động giá 1 năm 123.04 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.77
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 21.96
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2021 51.30 -0.70 -1.35% 1,719,000 88,642,230,000 1,619,000 83.48 100,000 5,160,000,000 51.40 52.50 51.10
23/06/2021 52.00 -0.50 -0.95% 2,706,300 142,076,180,000 2,706,300 142.08 0 0 52.60 53.30 51.90
22/06/2021 52.50 -0.70 -1.32% 4,061,600 214,016,950,000 3,761,600 198.15 300,000 15,870,000,000 54.00 54.00 52.50
21/06/2021 53.20 0.70 1.33% 7,461,800 399,571,080,000 7,431,800 397.98 30,000 1,590,000,000 54.20 55.00 52.60
18/06/2021 52.50 -45.80 -46.59% 2,145,000 112,612,500,000 2,145,000 112.61 0 0 52.50 52.50 52.50
17/06/2021 98.30 -0.20 -0.20% 3,005,100 295,394,760,000 3,005,100 295.39 0 0 95.10 101.00 95.10
16/06/2021 98.50 -3.50 -3.43% 4,633,600 458,747,234,800 4,388,000 434.47 245,600 24,282,224,800 100.00 101.00 96.50
15/06/2021 102.00 4.00 4.08% 3,726,300 379,989,580,000 3,726,300 379.99 0 0 98.60 104.70 96.50
14/06/2021 98.00 6.20 6.75% 3,028,500 292,064,220,000 3,028,500 292.06 0 0 91.80 98.20 91.80
11/06/2021 91.80 1.40 1.55% 2,444,100 222,664,510,000 2,444,100 222.66 0 0 90.40 92.50 89.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
379,074.94 406,844.15 279,793.02 663,879.48 777,810.62
Lợi nhuận gộp
164,681.47 380,256.06 172,393.09 490,256.48 432,261.96
LN từ hoạt động SXKD
89,723.32 310,011.77 115,731.90 434,950.88 364,158.50
Lợi nhuận sau thuế
118,581.05 205,052.54 95,465.39 349,813.30 291,858.11
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
118,581.05 205,052.54 95,465.39 349,813.30 291,858.11
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
61.13 71.67 69.66 69.82 69.31
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.72 4.10 3.77 4.67 2.84
ROA (trailing 4 quý) %
8.97 9.74 8.89 9.84 12.05
ROE (trailing 4 quý) %
16.29 17.77 16.10 17.94 21.96

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Tên giao dịch
Tên viết tắt Chứng khoán Bản Việt
Trụ sở chính Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39143588
Fax +84 (28) 39144531
Số lượng nhân sự 247
Website www.vcsc.com.vn
Vốn điều lệ 1,665,000,000,000


 • Ngày 06/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được thành lập và chính thức hoạt động với vốn điều lệ ban đầu 360 tỷ đồng;
 • Năm 2008:Thành lập chi nhánh tại Hà Nội;
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 378 tỷ đồng;
 • Năm 2010: Thành lập phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ;
 • Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 1.032 tỷ đồng;
 • Ngày 30/06/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 07/07/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 02/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng;
 • Ngày 03/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.619.998.900.000 đồng;
 • Ngày 13/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.629.998.900.000 đồng;
 • Ngày 19/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1.644.000.000.000 đồng;
 • Ngày 01/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 1.656.000.000.000 đồng;
 • Ngày 28/05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1.665.000.000.000 đồng;

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán;
 • Các dịch vụ ngân hàng đầu tư;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ