Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VDP - Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
37.50 -0.25 -0.66% 37.75 40.35 35.15 37.00-39.25 720 0.27 100 Mua Bán


Thị giá vốn 601.86 Số cổ phiếu đang lưu hành 16,049,504.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 8,827,227
Dao động giá 52 tuần 31.05-44.00 Room còn lại NĐTNN 7,802,499
KLGD trung bình (10 ngày) 3,630 P/E cơ bản 9.57
% Biến động giá 5 phiên -1.96 P/E pha loãng 9.57
% biến động giá 1 tháng -6.95 P/B 1.09
% biến động giá 3 tháng 1.35 EPS cơ bản (12 tháng) 3.92
% biến động giá 6 tháng 2.74 EPS pha loãng (12 tháng) 3.92
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 34.46
% biến động giá 1 năm 13.98 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.33
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 11.32
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/09/2021 37.50 -0.25 -0.66% 7,200 270,000,000 7,200 0.27 0 0 37.75 39.25 37.00
24/09/2021 37.75 0.05 0.13% 2,500 94,805,000 2,500 0.09 0 0 37.70 38.80 36.50
23/09/2021 37.70 -0.55 -1.44% 900 34,475,000 900 0.03 0 0 38.25 38.90 37.70
22/09/2021 38.25 0.60 1.59% 2,200 83,370,000 2,200 0.08 0 0 37.65 39.80 36.50
21/09/2021 37.65 -0.85 -2.21% 1,800 67,250,000 1,800 0.07 0 0 37.10 39.00 37.00
20/09/2021 40.20 0.50 1.26% 800 31,965,000 800 0.03 0 0 39.70 40.30 39.70
17/09/2021 39.70 0.90 2.32% 7,800 303,650,000 7,800 0.30 0 0 38.80 39.70 38.80
16/09/2021 38.80 0.45 1.17% 2,100 80,415,000 2,100 0.08 0 0 38.35 38.95 37.90
15/09/2021 38.35 0.85 2.27% 137,700 4,828,980,000 7,700 0.29 130,000 4,537,000,000 37.50 38.50 36.90
14/09/2021 38.00 -0.35 -0.91% 5,200 195,275,000 5,200 0.20 0 0 38.35 38.35 36.05

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q6 2021
Tổng tài sản
812,734.39 765,750.53 1,014,923.91 1,010,674.11 1,010,674.11
Vốn chủ sở hữu
431,050.86 447,879.04 556,802.39 554,143.16 554,143.16
Doanh thu thuần
157,396.09 237,927.28 187,844.54 173,251.51 361,096.05
Lợi nhuận gộp
34,555.85 48,746.79 48,970.98 43,794.05 92,765.03
LN từ hoạt động SXKD
11,759.02 19,222.06 15,564.53 17,638.73 33,203.26
Lợi nhuận sau thuế
9,342.56 16,828.19 12,729.80 17,404.79 30,134.59
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
9,342.56 16,828.19 12,729.80 17,404.79 30,134.59
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
22.24 22.72 23.10 23.28
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
3.40 3.64 3.69 3.92
ROA (trailing 4 quý) %
6.08 6.44 6.08 6.25
ROE (trailing 4 quý) %
10.40 10.35 10.77 11.32

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dược phẩm VIDIPHA
Trụ sở chính 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 374
Website www.vidipha.com.vn
Vốn điều lệ 160,829,040,000


 • Năm 2003: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha được chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước với số vốn điều lệ là 19,9 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 45%;
 • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng;
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
 • Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 82,86 tỷ đồng;
 • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng;
 • Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 121.749.040.000 đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 127.829.040.000 đồng;
 • Ngày 27/07/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 15/08/2017: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 160.829.040.000 đồng;

 • Sản xuất dược phẩm, dược liệu;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ