Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
9.30 0.41 4.61% 8.89 9.51 8.27 8.85-9.41 184,420 17.09 100 Mua Bán


Thị giá vốn 636.78 Số cổ phiếu đang lưu hành 68,470,941.00
Giá mở cửa 8.85 SLCP giao dịch tự do 30,811,924
Dao động giá 52 tuần 4.85-11.45 Room còn lại NĐTNN 31,239,637
KLGD trung bình (10 ngày) 674,270 P/E cơ bản 11.62
% Biến động giá 5 phiên 3.10 P/E pha loãng 11.62
% biến động giá 1 tháng 12.73 P/B 0.57
% biến động giá 3 tháng -6.06 EPS cơ bản (12 tháng) 0.80
% biến động giá 6 tháng 17.72 EPS pha loãng (12 tháng) 0.80
% biến động giá từ đầu năm -2.11 Giá trị sổ sách 16.39
% biến động giá 1 năm 75.14 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 5.62
% biến động giá kể từ khi niêm yết -83.09 ROE (trailing 4 quý) % 4.72
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2021

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
24/06/2021 9.30 0.41 4.61% 1,844,200 17,088,651,000 1,844,200 17.09 0 0 8.85 9.41 8.85
23/06/2021 8.89 -0.03 -0.34% 604,500 5,306,127,000 604,500 5.31 0 0 8.92 8.92 8.60
22/06/2021 8.92 0.06 0.68% 644,600 5,727,531,000 644,600 5.73 0 0 8.82 9.09 8.72
21/06/2021 8.86 -0.16 -1.77% 526,200 4,676,636,000 526,200 4.68 0 0 9.01 9.01 8.78
18/06/2021 9.02 0.07 0.78% 959,900 8,842,921,000 959,900 8.84 0 0 9.40 9.40 9.01
17/06/2021 8.95 0.52 6.17% 1,022,800 8,970,461,000 1,022,800 8.97 0 0 8.43 9.00 8.41
16/06/2021 8.43 -0.01 -0.12% 258,000 2,178,155,000 258,000 2.18 0 0 8.41 8.48 8.40
15/06/2021 8.44 0.09 1.08% 180,100 1,517,921,000 180,100 1.52 0 0 8.30 8.49 8.28
14/06/2021 8.35 -0.05 -0.60% 351,100 2,931,669,000 351,100 2.93 0 0 8.32 8.44 8.30
11/06/2021 8.40 0.02 0.24% 351,300 2,930,324,000 351,300 2.93 0 0 8.38 8.50 8.22

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Tổng tài sản
1,415,788.27 1,462,020.53 1,421,400.02 1,601,945.81 1,638,421.74
Vốn chủ sở hữu
1,088,972.47 1,112,079.58 1,117,641.23 1,104,544.80 1,121,971.84
Doanh thu thuần
146,088.38 124,220.75 118,863.44 127,685.42 185,048.69
Lợi nhuận gộp
21,927.54 40,508.39 22,006.74 -3,149.41 10,354.65
LN từ hoạt động SXKD
5,508.67 29,607.88 6,480.86 -17,604.11 -8,424.85
Lợi nhuận sau thuế
3,918.07 68,758.54 5,561.65 -13,096.43 -8,620.71
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
3,918.07 68,758.54 5,561.65 -13,096.43 -8,620.71
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
23.22 28.91 27.55 15.73 12.54
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.87 1.97 1.72 0.97 0.80
ROA (trailing 4 quý) %
4.04 9.06 7.86 4.22 3.44
ROE (trailing 4 quý) %
5.40 11.96 10.24 5.85 4.72

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Tên giao dịch Viet Nam petroleum transport joint stock company
Tên viết tắt Vận tải Xăng dầu VIPCO
Trụ sở chính Số 37 Phan Bội Châu, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Số điện thoại +84 (225) 3838680
Fax +84 (225) 3838033
Số lượng nhân sự 516
Website www.vipco.com.vn
Vốn điều lệ 684,709,410,000
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Hảo


 • Ngày 22/07/1980: Tiền thân là Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy I trực thuộc Tổng công ty xăng dầu thành lập;
 • Ngày 29/09/2005: Bộ Thương Mại (Nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 2439/QĐ-BTM chuyển đổi Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO;
 • Ngày 26/12/2005: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;
 • Ngày 12/12/2006: Cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết trên TTGDCK TP HCM;
 • Ngày 21/12/2006: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 11/04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 421,2 tỷ đồng;
 • Ngày 17/12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 598 tỷ đồng;
 • Ngày 17/07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 639,93 tỷ đồng;
 • Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 684.709 tỷ đồng;

 • Vận tải ven biển và viễn dương.
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá.
 • Dịch vu giao nhận hàng hóa XNK.
 • Kinh doanh bất động sản (nhà cửa, kho tàng) và vật liệu xây dựng.
 • Khai thuê hải quan.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Thương mại VIPCO 70%
Công ty TNHH Một thành viên Vipco Hải Phòng 100%
Công ty TNHH Một thành viên VIPCO Hạ Long 100%
Công ty TNHH một thành viên Bất dộng sản VIPCO 100%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ