Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VND - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE)

Ngành: Dịch vụ tài chính

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
18.40 1.20 6.98% 17.20 18.40 16.00 17.20-18.40 2,519,960 450.06 70 Mua Bán


Thị giá vốn 30,689.66 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,217,843,649.00
Giá mở cửa 17.50 SLCP giao dịch tự do 913,382,737
Dao động giá 52 tuần 21.95-85.20 Room còn lại NĐTNN 1,006,390,308
KLGD trung bình (10 ngày) 24,693,030 P/E cơ bản 53.48
% Biến động giá 5 phiên 8.24 P/E pha loãng 53.48
% biến động giá 1 tháng -24.74 P/B 2.09
% biến động giá 3 tháng -40.93 EPS cơ bản (12 tháng) 0.47
% biến động giá 6 tháng -77.00 EPS pha loãng (12 tháng) 0.47
% biến động giá từ đầu năm 52.07 Giá trị sổ sách 12.08
% biến động giá 1 năm -59.11 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.98
% biến động giá kể từ khi niêm yết -56.19 ROE (trailing 4 quý) % 12.28
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 18.40 1.20 6.98% 2,519,960 0 2,519,960 0.00 0 0 17.50 18.40 17.20
24/06/2022 17.20 0.25 1.47% 2,659,180 0 2,659,180 0.00 0 0 16.85 17.85 16.65
23/06/2022 16.95 -0.05 -0.29% 1,657,250 0 1,657,250 0.00 0 0 16.70 17.00 16.00
22/06/2022 17.00 1.10 6.92% 2,562,840 0 2,562,840 0.00 0 0 16.55 17.00 16.40
21/06/2022 15.90 0.15 0.95% 2,856,770 0 2,856,770 0.00 0 0 15.30 16.80 14.85
20/06/2022 15.75 -1.15 -6.80% 2,931,080 0 2,931,080 0.00 0 0 17.45 17.65 15.75
17/06/2022 16.90 -1.25 -6.89% 2,872,180 0 2,872,180 0.00 0 0 17.10 17.50 16.90
16/06/2022 18.15 -1.30 -6.68% 2,600,650 0 2,600,650 0.00 0 0 19.95 20.00 18.10
15/06/2022 19.45 -1.45 -6.94% 3,021,080 0 3,021,080 0.00 0 0 20.50 21.30 19.45
14/06/2022 20.90 -1.45 -6.49% 1,012,040 0 1,012,040 0.00 0 0 21.50 22.30 20.80

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Doanh thu thuần
1,088,270.91 1,129,419.00 1,626,276.92 2,076,218.01 1,771,197.39
Lợi nhuận gộp
823,329.48 678,221.11 907,553.35 1,305,495.72 1,163,691.94
LN từ hoạt động SXKD
644,448.13 547,675.22 744,723.66 1,043,756.66 954,724.55
Lợi nhuận sau thuế
499,861.14 449,896.26 595,638.03 837,564.49 760,745.96
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
499,861.14 449,896.26 595,638.03 837,564.49 760,745.96
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
78.22 72.89 64.44 61.51
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.74 4.75 6.86 7.48
ROA (trailing 4 quý) %
7.69 8.24 8.49 9.15
ROE (trailing 4 quý) %
29.72 34.32 33.21 34.94

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tên giao dịch VNDIRECT Securities Corporation
Tên viết tắt Chứng khoán VNDIRECT
Trụ sở chính Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du,, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 3972456
Fax +84 (24) 3972460
Số lượng nhân sự 931
Website http://www.vndirect.com.vn
Vốn điều lệ 4,349,446,870,000


 • Ngày 16/11/2006: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng theo Giấy phép số 22/UBCK -  GPHĐKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Tháng 04/2007: Thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2008: Chuyển trụ sở chính đến số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
 • Năm 2010: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng;
 • Năm 2012: Mở thêm chi nhánh tại Cần Thơ;
 • Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 1.550 tỷ đồng;
 • Ngày 10/08/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 17/08/2017: Hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
 • Ngày 18/08/2017: Giao dịch trên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 20/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2.204.301.690.000 đồng;
 • Ngày 15/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 4.349.446.870.000 đồng;
 • Ngày 05/05/2022: Tăng vốn điều lệ lên 12.178.440.090.000 đồng;

 • Môi giới lưu ký chứng khoán;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành;
 • Quản lý danh mục đầu tư;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 0%